Centrálny register zmlúv

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Rámcová zmluva o kúpe č. 26_10/2023/RP/RABBSK
Z1962023
5 000,00 € Andrea Kosecová ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
9. November 2023
Rámcová zmluva o kúpe č. 24_10/2023/RP/RABBSK
Z1912023
5 000,00 € Július Pravotiak ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
15. Február 2024
Rámcová zmluva o kúpe č. 02_02/2024/RP/RABBSK
Z0272024
5 000,00 € Peter Filip ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
7. Marec 2024
Rámcová zmluva o kúpe č. 03_02/2024/RP/RABBSK
Z0382024
5 000,00 € Vincent Žňava ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
11. September 2022
Zmluva o spolupráci
*
4 840,00 € Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
6. Máj 2022
Kúpna zmluva
08
4 428,00 € Datacomp s.r.o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
24. Január 2024
Zmluva o spolupráci
Z0142024
3 600,00 € MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC, státní příspěvková organizace ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
20. December 2018
Zmluva o dielo
D-40/2018
Doplnená
3 528,00 € +421 Web Services, s. r. o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
26. Február 2019
Zmluva o dielo č. 201801485
201801485
3 164,74 € DOMO GLASS s. r. o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
22. November 2018
Mandátna zmluva D-33/2018
Mandátna zmluva D-33/2018
3 000,00 € PAPA DI s.r.o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
26. Jún 2019
Zmluva o spolupráci
D-33/2019
3 000,00 € Ing. Katarína Niňajová - N Concept Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
17. December 2018
Autorská zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
D-36/2018
2 500,00 € Ing. Boris Michaliček Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
13. Marec 2019
Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie
D-10/2019
2 000,00 € OLEGSSON & PARTNERS s. r. o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
9. November 2023
Zmluva o spolupráci
Z1952023
2 000,00 € Obec Rimavská Baňa ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
1. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 16.9.2021
25
1 860,00 € R K S spol. s r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. Z1712023
Z1712023
1 800,00 € Obec Hliník nad Hronom ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
17. Júl 2023
Zmluva o spolupráci č. Z1292023
Z1292023
1 500,00 € Obec Hronská Breznica ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. Z1572023
Z1572023
1 500,00 € Obec Hontianske Moravce ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. Z0112024
Zmluva o poskytnutí služieb č. Z0112024
1 500,00 € Obec Dolná Ždaňa ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. Z0592024
Z0592024
1 500,00 € Obec Prochot ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.