Centrálny register zmlúv

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja
D-41/2018
1 439 500,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
25. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
D-41/2019
612 500,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Z0732023
434 272,04 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
6. August 2018
Zmluva o podpore výučby
D-2/2018
Doplnená
144 720,00 € Harpúna 2018/2019, s. r. o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
21. December 2018
Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu BBSK
D-42/2018
140 500,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
2. September 2022
Zmluva o spolupráci
*
54 000,00 € Informatika 2.0, o.z. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
17. August 2023
Zmluva o dielo
Z1492023
53 556,00 € ArcGEO Information Systems spol. s r. o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
18. Október 2018
Rámcová zmluva o operatívnom leasingu a poskytovaní ďalších služieb č. 101374
101374
Doplnená
47 305,82 € LeasePlan Slovakia, s. r. o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
17. December 2018
Zmluva o dielo
D-37/2018
Doplnená
36 736,00 € Peter Kožiak - GPS Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
30. Máj 2023
Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb
Z0952023
32 900,00 € Rezbárska spoločnosť, s. r. o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
19. Marec 2024
Zmluva o dielo
Z0422024
29 832,00 € CIMOSTAV, s. r. o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
20. December 2018
Zmluva o dodaní systému, technickej podpore a poskytnití licenčných práv
D-38/2018
29 769,60 € T-MAPY Slovensko s. r. o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
6. August 2018
Kúpna zmluva
D-3/2018
Doplnená
32 599,20 € F. A. T., s. r. o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
20. Apríl 2023
Kúpna zmluva s dohodou o zriadení vecného bremena
Z0742023
24 700,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
5. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z0972023
19 624,00 € Obec Pohorelá ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
5. September 2022
Zmluva o podpore výučby
*
17 800,00 € Centrum komunitného organizovania ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
25. Júl 2019
D-40/2019
Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu BBSK
17 500,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
18. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času a služieb súvisiacich s vysielaním televíznych programov vysielateľom programovej služby
D-16/2019
15 984,00 € HRONKA PRODUCTION, s. r. o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
15. November 2018
Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie
D-30/2018
15 000,00 € Hellephant s. r. o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
9. Október 2018
Zmluva o predaji a kúpe ojazdeného motorového vozidla
D-22/2018
14 500,00 € DANUBIASERVICE a. s. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.