Centrálny register zmlúv

Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Ubytovací poukaz pre hosťa zo zahraničia
Ubytovací poukaz pre hosťa zo zahraničia
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Marie Nedomová
12. Júl 2024
Ubytovací poukaz pre hosťa zo SR
Ubytovací poukaz pre hosťa zo SR
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Ing.PhD.Matúš Kyseľ
11. Júl 2024
Vydavateľská licenčná zmluva č. 12/2024
Vydavateľská licenčná zmluva č. 12/2024
2 000,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Historický ústav SAV, v.v.i.
11. Júl 2024
Autorská a licenčná zmluva č.5/2024
Autorská a licenčná zmluva č.5/2024
1 000,00 € PhDr. Miriam Hlavačková, PhD. Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
11. Júl 2024
Autorská a licenčná zmluva č.6/2024
Autorská a licenčná zmluva č.6/2024
1 000,00 € Mgr. Žofia Lysá, PhD. Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
9. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí PPIFPVV_Dodatok č.3_9.7.2024
Z/CSČ-SAV-17/2024
8 364,00 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
1. Júl 2024
Dohoda o užívaní elektronických komunikačných služieb č. 271/2024/CSČ SAV-VS SAV
271/2024/CSČ SAV-VS SAV
15,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i., organizačná zložka Výpočtové stredisko SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i.
3. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí služby č. 270/2024/CSČ SAV-VS SAV
270/2024/CSČ SAV-VS SAV
15,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i., organizačná zložka Výpočtové stredisko SAV Ústav informatiky SAV, v. v. i.
2. Júl 2024
Zmluva o spolupráci č. 9/2024
Zmluva o spolupráci č. 9/2024
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v.v.i.
2. Júl 2024
Vydavateľská licenčná zmluva č. 10/2024
Vydavateľská licenčná zmluva č. 10/2024
4 800,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v.v.i.
2. Júl 2024
Vydavateľská licenčná zmluva č. 11/2024
Vydavateľská licenčná zmluva č. 11/2024
4 500,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v.v.i.
25. Jún 2024
Ubytovací poukaz pre hosťa zo zahraničia
Ubytovací poukaz pre hosťa zo zahraničia
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Gábor Levente Farkas
27. Jún 2024
Ubytovací poukaz pre hosťa zo SR
Ubytovací poukaz pre hosťa zo SR
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Peter Fejczo
18. Jún 2024
Accommodation agreement, pre hosťa krátkodobý
Accommodation agreement, pre hosťa krátkodobý
32,66 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i. prof. Oleksandr Roik
20. Jún 2024
Komisionárska zmluva č. 5/2024
Komisionárska zmluva č. 5/2024
0,00 € PhDr. Peter Uličný Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
20. Jún 2024
Komisionárska zmluva
Komisionárska zmluva
0,00 € PERFEKT, a.s. Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
17. Jún 2024
Zmluva o odbere tovaru a zriadení konsignačného skladu
Zmluva o odbere tovaru a zriadení konsignačného skladu
0,00 € Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
17. Jún 2024
Accommodation agreement, 17/2024
Accommodation agreement, 17/2024
700,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Maysa Mohamed Sabet Mohamed
12. Jún 2024
Dodatok č. 10/2024 k Dohode o poskytovaní služieb z 01.10.2001
Dodatok č. 10/2024 k Dohode o poskytovaní služieb z 01.10.2001
4 523,58 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i.
11. Jún 2024
Zmluva o užívaní neverejných účelových komunikácií,.
Zmluva o užívaní neverejných účelových komunikácií,,
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Miroslav Domisch