Centrálny register zmlúv

Ľubovnianska nemocnica, n. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
Z24/0069
0,00 € Ľubovnianska nemocnica, n. o. Bc. Viktoria Jana Stojdová
14. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
Z24/0070
0,00 € Ľubovnianska nemocnica, n. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. 03/2024/VO
03/2024/VO
0,00 € TIMED, s.r.o. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
6. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. 03/2024/VO
03/2024/VO
0,00 € Arthrex s.r.o. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
3. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
Z24/0064
0,00 € Ľubovnianska nemocnica, n. o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
31. Máj 2024
Smlouva o zabezpečení odborné praxe
Z24/0063
0,00 € Ľubovnianska nemocnica, n. o. Univerzita Karlova
29. Máj 2024
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 20242087
20242087
0,00 € encare, s.r.o. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
29. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenie pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie
24/38/54X/12
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Ľubovnianska nemocnica, n. o.
28. Máj 2024
Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca pre výkon práce v inej organizácii
Z24/0058
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Ľubovnianska nemocnica, n. o.
28. Máj 2024
Dohoda zamestnávateľa a užívateľského zamestnávateľa o dočasnom pridelení zamestnanca
Z24/0059
0,00 € RÚVZ Nita Ľubovnianska nemocnica, n. o.
23. Máj 2024
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024
228/2024
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Ľubovnianska nemocnica, n. o.
23. Máj 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
Z24/0054
0,00 € PhDr. Ivana Vislocká, dipl. s. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
23. Máj 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
Z24/0056
0,00 € MUDr. Ingrid bolcárová Ľubovnianska nemocnica, n. o.
23. Máj 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
Z24/0057
0,00 € Gabriela Zimová Ľubovnianska nemocnica, n. o.
17. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
Z24/0045
0,00 € Slavomíra Chlebáková Ľubovnianska nemocnica, n. o.
17. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
Z24/0046
0,00 € Bc. Isabela Livia Fesselová Ľubovnianska nemocnica, n. o.
17. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
Z24/0047
0,00 € Bc. Dominika Korpášová Ľubovnianska nemocnica, n. o.
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
Z24/0048
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ľubovnianska nemocnica, n. o.
30. Apríl 2024
Dodatok č. 28 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 8010NSP2000117
8010NSP2000117 (28)
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
30. Apríl 2024
Dodatok č.37 k Zmluve č. 77NSP1000517
77NSP1000517 (37)
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Ľubovnianska nemocnica, n. o.