Centrálny register zmlúv

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Dohoda o nájme pozemkov číslo 102/2024/ÚKSÚP
102/2024/ÚKSÚP
5,22 € Miriam Zacková Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
15. Júl 2024
Dohoda o nájme pozemkov číslo 99/2024/ÚKSÚP
99/2024/ÚKSÚP
27,30 € PaedDr. Andrea Móriczová Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
15. Júl 2024
Dohoda o nájme pozemkov číslo 265/2023/ÚKSÚP
265/2023/ÚKSÚP
51,30 € Mgr. Janka Gallová Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
15. Júl 2024
Dohoda o nájme pozemkov číslo 89/2024/ÚKSÚP
89/2024/ÚKSÚP
21,80 € Ing. Marián Kukla Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
15. Júl 2024
Dohoda o nájme pozemkov číslo 115/2024/ÚKSÚP
115/2024/ÚKSÚP
27,34 € Katarína Makovská Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
12. Júl 2024
Zmluva o partnerstve
79/2024/ÚKSÚP
2 758 776,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
11. Júl 2024
Dohoda o vzájomnej spolupráci
107/2024/ÚKSÚP
0,00 € Slovenská šľachtiteľská a semenárska asociácia Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
10. Júl 2024
Zmluva o dielo
108/2024/ÚKSÚP
39 322,32 € Bayer, spol. s r.o. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
10. Júl 2024
Zmluva o pripojení užívateľa do distribučnej sústavy
139/2024/ÚKSÚP
292,50 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
9. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 51/2024/ÚKSÚP
51/2024/ÚKSÚP
15 469,99 € Tomáš Lukačka, Adam Lukačka, Matej Borovička Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
9. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 53/2024/ÚKSÚP
53/2024/ÚKSÚP
7 152,80 € UNITEC HOLDING spol. s. r. o. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
9. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 52/2024/ÚKSÚP
52/2024/ÚKSÚP
8 982,58 € Ing. Ľuboš Vančo a Ing. Zuzana Vančová Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
9. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 54/2024/ÚKSÚP
54/2024/ÚKSÚP
6 154,73 € Tomáš Patočka Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
8. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení činností v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia
138/2024/ÚKSÚP
8 400,00 € PM Providens s. r. o. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
26. Jún 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071CDN5 zo dňa 29.9.2022
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071CDN5 zo dňa 29.9.2022 - 109/2024/ÚKSÚP
633 319,53 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
12. Jún 2024
GRANT AGREEMENT
101/2024/ÚKSÚP
0,00 € EUROPEAN CLIMATE, INFRASTRUCTURE AND ENVIROMENT EXECUTIVE AGENCY (CINEA) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
10. Jún 2024
Zmluva č. 44/2024/ÚKSÚP o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
44/2024/ÚKSÚP
4 608,00 € Marius Pedersen, a.s. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
10. Jún 2024
Dohoda o nájme pozemkov číslo 80/2024/ÚKSÚP
80/2024/ÚKSÚP
293,55 € MUDr. Pavel Oravec Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
10. Jún 2024
Dohoda o nájme pozemkov číslo 60/2024/ÚKSÚP
60/2024/ÚKSÚP
35,00 € Juliana Klinovská Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
6. Jún 2024
Dohoda o nájme pozemkov číslo 59/2024/ÚKSÚP
59/2024/ÚKSÚP
27,23 € AGRO - HÁJ, s.r.o. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave