Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 21/2024 uzatvo-rená podľa § 8f a § 11 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe ma-jetku štátu v znení neskorších pred-pisov a § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
62/2024/ŠVPS/RMT-212024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin Nikola Putovná
23. Máj 2024
Dohoda o uznaní dlhu č. 3/2024
61/2024/ŠVPS/RMT-3/2024
0,00 € SHP, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin
20. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 20/2024 uzatvo-rená podľa § 8f a § 11 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe ma-jetku štátu v znení neskorších pred-pisov a § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
60/2024/ŠVPS/RMT-202024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin Ľudmila Laliková
16. Máj 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 1/2024 uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
59/2024/ŠVPS/RMT-1/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin
13. Máj 2024
Darovacia zmluva hnuteľného majetku štátu č. 6/2024 uzatvorená podľa § 11 ods. 7 zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
56/2024/ŠVPS/RMT-6/2024
0,00 € SPOKOJNÁ LABKA, o.z. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin
13. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 19/2024 uzatvorená podľa § 8f a § 11 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
57/2024/ŠVPS/RMT-192024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin Zdenka Mihálová
13. Máj 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. Z-37/2024/E-SMŠ uzatvorená podľa zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
58/2024/ŠVPS/RMT-Z-37/2024/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Bratislava Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin
7. Máj 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 1/2024 uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
53/2024/ŠVPS/RMT-1/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin
7. Máj 2024
Darovacia zmluva hnuteľného majetku štátu č. 4/2024 uzatvorená podľa § 11 ods. 7 zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
54/2024/ŠVPS/RMT-4/2024
0,00 € Sloboda zvierat, o.z. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin
7. Máj 2024
Darovacia zmluva hnuteľného majetku štátu č. 5/2024 uzatvorená podľa § 11 ods. 7 zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
55/2024/ŠVPS/RMT-5/2024
0,00 € SPOKOJNÁ LABKA, o.z. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin
23. Apríl 2024
Dohoda o uznaní dlhu č. 2/2024
52/2024/ŠVPS/RMT-2/2024
0,00 € Ján Konček Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin
22. Apríl 2024
Zmluva č. 2/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
51/2024/ŠVPS/RMT-2/2024
0,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Martin Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
49/2024/ŠVPS/RMT-A23962675
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin
19. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Nájomnej zmluve č. 1/2022 zo dňa účinnosti 17.02.2022
50/2024/ŠVPS/RMT-dodatok č. 2/2024
0,00 € MVDr. Juraj Chorváth Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin
16. Apríl 2024
Zmluva č. 1/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
48/2024/ŠVPS/RMT-1/2024
0,00 € Základná organizácia Slovenský zväz včelárov Turčianske Teplice Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin
15. Apríl 2024
Dohoda o uznaní dlhu č. 1/2024 uzatvorená podľa § 7 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
47/2024/ŠVPS/RMT-1/2024
0,00 € Alena Jusková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin
12. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojení úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov
46/2024/ŠVPS/RMT- dod.č.1
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin
11. Apríl 2024
Darovacia zmluva hnuteľného majetku štátu č. 3/2024 uzatvorená podľa § 11 ods. 7 zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
45/2024/ŠVPS/RMT-3/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin Spokojná labka, o.z.
2. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 1/2024 uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
44/2024/ŠVPS/RMT-1/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin
28. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 18/2024 uzatvorená podľa § 8f a § 11 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
42/2024/ŠVPS/RMT-182024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin Ľudmila Laliková