Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní daňového a účtovného poradenstva
73/2024/NPPC
60,00 € TAX COMPANY, k. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom používaní služobného motorového vozidla na súkromné účely
85/2024/NPPC
0,00 € Ing. Mgr. Lucia Gocníková, PhD. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0001
72/2024/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9. Apríl 2024
Zmluva na realizáciu aktivít v rámci pestovania, testovania a rozširovania odrôd tráv
86/2024/NPPC-VÚTPHP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum DLF Seeds, s.r.o.
9. Apríl 2024
Príkazná zmluva
81/2024/NPPC-VÚŽV
630,00 € MVDr. Ján Pastorek Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. Apríl 2024
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
95/2024/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri výskume a vývoji v oblasti spracovania rastlinných surovín
68/2024/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Biorealis, s.r.o.
9. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej prevádzkovej praxe
87/2024/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Piešťanoch
5. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o partnerstve
82/2024/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum SITNO PHARMA, s.r.o.
5. Apríl 2024
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
53/2024/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum OSEVA, a.s.
3. Apríl 2024
Zmluva o dielo
69/2024/NPPC-VÚRV
5 952,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Syngenta Slovakia s r.o.
3. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP č. 107/2021/OPII/VA
67/2024/NPPC
2 690 012,01 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
3. Apríl 2024
Dodatok č.6 k Zmluve o partnerstve
71/2024/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenské biologické služby, a.s.
28. Marec 2024
Consortium Agreement
80/2024/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Forschungszentrum Jülich GMBH
27. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí strážnej bezpečnostnej služby
79/2024/NPPC-VÚRV
0,00 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26. Marec 2024
Rámcová zmluva na dodanie technických plynov
64/2024/NPPC
71 037,60 € SIAD Slovakia, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
8/2024/NPPC-VÚŽV
0,00 € Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
25. Marec 2024
Príkazná zmluva
75/2024/NPPC-VÚŽV
700,00 € prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
25. Marec 2024
Lumpsum Funding Agreement
5/2024/NPPC-VÚRV
2 600,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Bioversity International
21. Marec 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o partnerstve
65/2024/NPPC-VÚPOP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia