Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2023
01/2023
1 764,80 € Spišská katolícka charita Obec Spišská Teplica
15. Marec 2023
Mandátna zmluva
14032023
4 910,50 € Ing. Peter Franko Obec Spišská Teplica
15. Marec 2023
Nájomná zmluva
03/2023
40,00 € Tomáš Gilden Obec Spišská Teplica
14. Marec 2023
Nájomná zmluva
02/2023
79,15 € Norbert Kubaský Obec Spišská Teplica
14. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. 0603-1/2023
0603-1/2023
143 552,40 € Štefan Jendrušák AGRO-AUTO Obec Spišská Teplica
14. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. 0603-2/2023
0603-2/2023
39 240,00 € Štefan Jendrušák AGRO-AUTO Obec Spišská Teplica
3. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 2202/ 2023
2202/2023
450 434,00 € Obecné služby Spišská Teplica, s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1/2023
350,00 € Poľovnícke združenie BOR Obec Spišská Teplica
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2/2023
2/2023
2 500,00 € Občianske združenie GALAXIA Obec Spišská Teplica
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 3/2023
3/2023
7 000,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Obec Spišská Teplica
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 4/2023
4/2023
10 000,00 € FC Spišská Teplica L.D. Obec Spišská Teplica
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 5/2023
5/2023
800,00 € Pavol Kuzmiak - MAPAK Obec Spišská Teplica
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 6/2023
6/2023
2 000,00 € STK Poprad - Spišská Teplica Obec Spišská Teplica
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/16
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/16
250 592,27 € Obec Spišská Teplica Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-02-01vs4 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2018-02-01vs4
162,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Spišská Teplica
21. Február 2023
Dodatok č. PLSK.01.01.00-12-0163/17-03 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku číslo PLSK.01.01.00-12-0163/17-001 zo dňa 15.02.2022 r.
PLSK.01.01.00-12-0163/17-03
0,00 € Gmina Szaflary Obec Spišská Teplica
20. Február 2023
Poistná zmluva - protipovodňový vozík: Kovoflex - KF-T-2
1248121445
29,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Obec Spišská Teplica
20. Február 2023
Poistná zmluva - IVECO - P0368HE
1248122574
460,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Obec Spišská Teplica
15. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1130956
1130956
30,00 € Energie2, a. s. Obec Spišská Teplica
15. Február 2023
Zmluva o dielo
15022023
8 400,00 € restART, s.r.o. Obec Spišská Teplica