Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2016
Zmluva o dielo, Vypracovanie projektovej dokumentácie a autorského dohľadu
21/2016
13 800,00 € Architekti on:off s.r.o. Obec Spišská Teplica
15. August 2022
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VÝKONU
15 08 2022
300,00 € Boys Teplica Obec Spišská Teplica
25. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
322 0928
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Spišská Teplica
6. September 2022
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 2105-01
2105-01
0,00 € ENERGA s. r. o. Obec Spišská Teplica
7. Júl 2022
DODATOK č. 3 k zmluve č. 307/2021 o poskytovaní sociálnej služby
DO_03_2022
0,00 € EUROTREND, n. o. Obec Spišská Teplica
3. November 2022
Zmluva č. 1/2022-OS o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
1/2022-OS
0,00 € Familiaris Obec Spišská Teplica
5. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
PLSK.01.01.00-12-0163/17-00
752 467,00 € Gmina Szaflary Obec Spišská Teplica
30. November 2022
Dodatok č. PLSK.01.01.00-12-0163/17-02 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku číslo PLSK.01.01.00-12-0163/17-001 zo dňa 15.02.2022
PLSK.01.01.00-12-0163/17-02
0,00 € Gmina Szaflary Obec Spišská Teplica
12. Apríl 2022
Zmluva o dielo
ZoD_12_04_2022
1 560,00 € Ing. arch. Martin Baloga, PhD. Obec Spišská Teplica
12. Apríl 2022
Mandátna zmluva
MZ_12_04_2022
3 000,00 € Ing. Katarína Kumorovitzová Obec Spišská Teplica
11. November 2022
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve
MZ 02 11 2022
3 000,00 € Ing. Katarína Kumorovitzová Obec Spišská Teplica
2. December 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
12/2022
312,00 € Ján Skybjak, Podhrádok 460/8, Spišská Teplica Obec Spišská Teplica
8. November 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
10/2022
912,00 € Mária Šebestová, rod. Skokanová Obec Spišská Teplica
7. Apríl 2022
Darovacia zmluva
DZ_07_04_2022
1 000,00 € Marius Pedersen, a. s. Obec Spišská Teplica
26. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ_12_05_2022
1 000,00 € Marius Pedersen, a. s. Obec Spišská Teplica
11. November 2022
Nájomná zmluva
NZ_07_11_2022
340,00 € Maroš Valentík Obec Spišská Teplica
6. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZoZVB_05_10_2022
410,00 € Mäso-Tatry, s. r. o. Obec Spišská Teplica
31. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
28_10_2022
0,00 € Mäso-Tatry, s. r. o. Obec Spišská Teplica
1. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_344
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_344
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Spišská Teplica
14. November 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
11/2022
312,00 € Michal Weiss Obec Spišská Teplica