Centrálny register zmlúv

Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Štúrovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2023
Zmluva o reklamnej spolupráci
01/2023
500,00 € PRES-TEL, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Štúrovo
18. Máj 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000200422
0,00 € Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Štúrovo
10. Máj 2023
Skupinové úrazové poistenie pre školy
9880958236
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Štúrovo
4. Máj 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2408977806
2408977806
Doplnená
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Štúrovo
12. Január 2023
Nájomná zmluva č. 1/01/2023
1/01/2023
0,00 € Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Štúrovo
10. November 2021
Nájomná zmluva
1/11/2021
Doplnená
0,00 € Dorota Visnyeiová Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Štúrovo
12. Máj 2022
Zmluva o dielo
2/2022/OST
0,00 € Enerbyt, s.r.o., Štúrovo Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Štúrovo
12. Máj 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri iimlementácii projektových aktivít
2020 MPC NP v Pop2 ŠZŠ 136
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Štúrovo
17. Január 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1-797815893047
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Štúrovo
21. Máj 2021
Kolektívna zmluva na rok 2021
2021
0,00 € Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Štúrovo Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Štúrovo
16. Apríl 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
1018512400
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Štúrovo
6. August 2020
Zmluva o dodávke a odbere tepla
7-2017-TH
Doplnená
0,00 € Enerbyt s.r.o. Špeciálna základná škola - Štúrovo
6. August 2020
Zmluva o vykonávanie činnosti technika PO.....
2018/12/15
0,00 € AVIMAR s.r.o. Špeciálna základná škola - Štúrovo
6. August 2020
Zmluva o umiestnení reklamy
1-2019
0,00 € Eurodorogeria s.r.o. Špeciálna základná škola - Štúrovo
6. August 2020
Rámcová zmluva
18/11/01
0,00 € Multigo s.r.o. Špeciálna základná škola - Štúrovo
6. August 2020
Rámcová dohoda
01/11/18
0,00 € Gocomp - Jozef Gabulya Špeciálna základná škola - Štúrovo
6. August 2020
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
19/11/5
0,00 € Lindström s.r.o. Špeciálna základná škola - Štúrovo
6. August 2020
Zmluva o zabezpečení výkonu pracovnej zdravotnej služby
18/12/30
0,00 € MEDIRESC s.r.o. Špeciálna základná škola - Štúrovo
6. August 2020
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2018A18318-1
0,00 € Osobnyudaj.sk, s.r.o. Špeciálna základná škola - Štúrovo
6. August 2020
Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl
PZS/19/07/0440
0,00 € Periskop s.r.o. Špeciálna základná škola - Štúrovo