Dodatok č. 2 k Zmluve na podprogram 07K 04 Rozvoj zahraničnej spolupráce, obchodu a investícií na rok 2011 zo dňa 07.02.2011


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:245/2011-4220-3100
Obstarávateľ:Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Dodávateľ:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Názov dodatku:Dodatok č. 2 k Zmluve na podprogram 07K 04 Rozvoj zahraničnej spolupráce, obchodu a investícií na rok 2011 zo dňa 07.02.2011
Poznámka:
      Zobrazenia: 0x