Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí údajov
14/2024
0,00 € OKTE, a.s. Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
24. Apríl 2024
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivcov
07/2024
910,00 € Mária Odrobiňáková Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
24. Apríl 2024
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivcov
08/2024
910,00 € Mgr. Eva Snopková Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
24. Apríl 2024
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivcov
09/2024
910,00 € Mgr. Miriam Vlžáková Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
24. Apríl 2024
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivcov
10/2024
910,00 € Bc. Ivana Judiaková Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
24. Apríl 2024
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivcov
11/2024
910,00 € Mgr. Katarína Katrenčíková Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
24. Apríl 2024
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivcov
12/2024
910,00 € Mgr. Jozef Vajdečka Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
24. Apríl 2024
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivcov
13/2024
910,00 € Bc. Mária Korytárová Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
23. Apríl 2024
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivcov
05/2024
2 290,00 € Mgr. Kamila Janotíková Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
23. Apríl 2024
Dohoda - Erasmus+ - mobilita jednotlivcov
06/2024
2 290,00 € Mgr. Eva Krišová Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
04/2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
19. Marec 2024
Darovacia zmluva
03/2024
0,00 € Ing. Jozef Škarba Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
8. Marec 2024
Memorandu o partnerskej spolupráci
2/2024
0,00 € Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania - pracovisko Univerzita Pavla Jozefa Šarárika Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
1. Marec 2024
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
01/2024
0,00 € Mgr. Kamila Janotíková, predseda ZOOZ PŠaV Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
22. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
36/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
22. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
37/2023
0,00 € Centrum voľného času Maják Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
9. November 2023
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
35/2023
38,00 € Technické služby mesta Tvrdošín Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
2. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
34/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
27. Október 2023
Zamestnávatešská zmluva č. 120007132
32/2023
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka
27. Október 2023
Zmluva o výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zariadenia na výrobu elektriny z lokálneho zdroja
33/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola s materskou školou, Martina Hamuljaka