Centrálny register zmlúv

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Júl 2024
Zmluva o vykonaní klinického skúšania humánneho skúšaného produktu
Z-59/2024
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. AstraZeneca AB
1. Júl 2024
Zmluva o nájme laboratórneho analyzátora
Z-58/2024
0,00 € Agentúra HARMONY v.o.s. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
25. Jún 2024
Kúpna zmluva č. LZC/24/01063
Z-54/2024
61 499,40 € CHIROSAN, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
25. Jún 2024
Leasingová zmluva č. LZC/24/01063
Z-55/2024
72 135,94 € Tatra-Leasing, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
25. Jún 2024
Kúpna zmluva č. LZC/24/01064
Z-56/2024
61 499,40 € CHIROSAN, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
25. Jún 2024
Leasingová zmluva č. LZC/24/01064
Z-57/2024
72 135,94 € Tatra-Leasing, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 453/2024 OEaSM-I-Zod
Z-53/2024
20 000,00 € Mesto Brezno Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
3. Jún 2024
Nájomná zmluva
Z-49/2024
30,73 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Dzmitry Puliak
15. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Z-33/2024
0,00 € Operačné stredisko záchrannej služby Slovenskej republiky Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
15. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej uzávierky
Z-48/2024
7 680,00 € Moore BDR s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
13. Máj 2024
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024
Z-46/2024
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
13. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
Z-47/2024
0,00 € TatraMed Software s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
10. Máj 2024
Darovacia zmluva
Z-45/2024
1 000,00 € Duhan Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
9. Máj 2024
Zmluva č. 314/2024/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024
Z-44/2024
25 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti systémov manažérstva
Z-34/2024
0,00 € EQS Europe s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
29. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB SPRO/2023/083 č. 039 2024
Z-43/2024
0,00 € EUFC SK s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
Z-42/2024
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
23. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku č. 24/28/060/53
Z-36/2024
14 127,12 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
23. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku č. 24/28/060/54
Z-37/2024
14 127,12 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
23. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku č. 24/28/060/55
Z-38/2024
6 121,32 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno