Centrálny register zmlúv

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Zmluva o spolupráci
Z-15/2024
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
26. Február 2024
Zmluva o zaistení servisnej činnosti číslo SS-SK20240126
Z-23/2024
0,00 € ASSA ABLOY Entrance Systems, spol.s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
26. Február 2024
Zmluva o spolupráci
Z-24/2024
0,00 € Allio s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
26. Február 2024
Rámcová dohoda
Z-17/2024
0,00 € BANCHEM, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
9. Február 2024
Zmluva o výpožičke
Z-10/2024
0,00 € MED-solutions s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
9. Február 2024
Dodatok č. 13 k Zmluve č. 2008/044/NL
8/13/176-08/2024
334,92 € ProCes s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
7. Február 2024
Kúpna zmluva
Z-6/2024
11 990,00 € KOUBEK s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
5. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
Z-13/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
2. Február 2024
Zmluva o výkone údržby a servisných prác č. 01/01/2024
Z-11/2024
0,00 € BK TECH, spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
2. Február 2024
ZMLUVA O VYKONANÍ KLINICKÉHO SKÚŠANIA HUMÁNNEHO SKÚŠANÉHO PRODUKTU
Z-12/2024
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. AstraZeneca AB, organizačná zložka
1. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z-5/2024
258,62 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. Reha-CARE, s.r.o.
31. Január 2024
Darovacia zmluva
Z-7/2024
1 000,00 € VONSCH spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
31. Január 2024
Darovacia zmluva
Z-8/2024
500,00 € Dašurie Račáková Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
31. Január 2024
Kolektívna zmluva
Z-9/2024
0,00 € Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
16. Január 2024
Kúpna zmluva
Z-3/2024
0,00 € Bayer, spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
8. Január 2024
Zmluva o údržbe č. 2023 003 PS
Z-2/2024
0,00 € SPEDOS - Slovensko, spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
4. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny
Z-139/2023
0,00 € encare, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
3. Október 2023
ZMLUVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI A MIMOZÁRUČNOM SERVISE
Z-116/2023
0,00 € AV COM spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
29. November 2023
Rámcová dohoda
Z-132/2023
0,00 € PEKÁREŇ LOPEJ, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
29. November 2023
Rámcová dohoda
Z-133/2023
0,00 € Mäsokombinát Púchov, a.s. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.