Centrálny register zmlúv

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Firma & Ochrana
9260206415
0,00 € UNIQA, pojišťovna, a.s. Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
11. August 2023
Zamestnávateľská zmluva
34041869
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
3. Júl 2023
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
17.05.2023
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
3. Júl 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
17.05.2023
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
20. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení a podmienkach množstvového zberu komunálnych odpadov
18/2023
0,00 € Mesto Nesvady Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
2. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A2718371
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
4. Apríl 2022
Zmluva č. 6-2022 o zabezpečení a podmienkach množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
6/2022
0,00 € Mesto Nesvady Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
22. Marec 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
0,00 € Edusteps Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
27. Január 2022
Oprava havarijného stavu podláh - elok. prac. Nesvady, ŠZŠ s VJM Hurbanovo, Komárňanská 42
21/004
0,00 € EKO stavin s.r.o. Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
27. Január 2022
Oprava omietok stien a stropov, maliarske a natieračské práce, Špeciálna základná škola s VJM Hurbanovo
003/2021
0,00 € TRISTAN STAV, s.r.o. Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
22. December 2021
Zmluva o dielo pre odstránenie havarijného stavu vnútorných stien a omietok na obvodovej stene
bez
0,00 € ROTO-BAU s.r.o. Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
1. Júl 2021
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 2
0,00 € Mesto Hurbanovo Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
7. Jún 2021
Rekonštrukcia a zateplenie strechy
01/2021
0,00 € TP invest IT, s.r.o. Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
12. Apríl 2021
Zmluva o zabezpečení a podmienkach množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
6/2021
0,00 € Mesto Nesvady Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
26. Január 2021
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva na rok 2021
0,00 € Rada základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri ŠZŠ s VJM – SA Hurbanovo, ŠZŠ Hurbanovo – Zelený Háj, SŠ Komárno SSŠ Nové Zámky Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
11. November 2020
Zmluva o dielo
4/2020
0,00 € NOVID spol. s r.o. Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
11. November 2020
Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
11. November 2020
Zmluva o zabezpečení a podmienkach množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
6/2020
0,00 € Mesto Nesvady Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
11. November 2020
Rámcová zmluva
016
0,00 € OVD - ovocinárske družstvo Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
19. Február 2019
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
201903811
0,00 € Disig, a.s. Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola