Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/08/060/63
1 720,61 € Spoločnosť Ježišova Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
24. Máj 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/08/059/22
5 537,84 € Mgr. Klaudia Úradníčková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
13. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/08/19B/17
29 902,35 € Služby Cífer s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
9. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/08/19B/18
17 423,44 € AfB Slovakia s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
7. Máj 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/08/059/21
8 589,28 € Zdenko Hoblík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
6. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/TT/010 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
2024/TT/010
405 667,08 € Mesto Sereď Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
6. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/TT/019 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
2024/TT/019
719 409,60 € Mesto Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
6. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/TT/009 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
2024/TT/009
476 561,28 € Stredisko sociálnej starostlivosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
3. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/TT/017 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
2024/TT/017
671 448,96 € Mesto Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
3. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/TT/004 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
2024/TT/004
356 088,72 € Mesto Hlohovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
3. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/TT/021 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
2024/TT/021
761 375,16 € Mesto Piešťany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
3. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/TT/024 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
2024/TT/024
7 993,44 € Obec Krakovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
3. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/TT/027 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
2024/TT/027
320 403,72 € OPATRÍME VÁS n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
3. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/TT/012 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
2024/TT/012
14 559,48 € Obec Biely Kostol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
2. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/TT/002 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
2024/TT/002
251 317,56 € Trnavská arcidiecézna charita Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
2. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/TT/025 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
2024/TT/025
195 839,28 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
2. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/TT/018 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
2024/TT/018
511 580,16 € SENIORKA n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
2. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/TT/006 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
2024/TT/006
131 891,76 € RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
2. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/TT/007 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
2024/TT/007
200 787,60 € Patria - Domov dôchodcov v Galante Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
2. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/TT/008 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
2024/TT/008
43 392,96 € Obec Veľké Úľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava