Centrálny register zmlúv

Centrum podpory Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 5088/06
CPBB_ZM_029-2024_2024
0,00 € STEFE THS, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. Jún 2024
Zmluva č. 92571700 postúpení práv a povinností odberateľa o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
CPBB_ZM_051-2024_2024
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB: Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu, k. ú. Slovenská Ľupča
CPBB_ZM_046-2024_2024
5 032,62 € ENVIRING s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB: Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu, k. ú. Glabušovce, okres Veľký Krtíš
CPBB_ZM_047-2024_2024
10 789,92 € ENVIRING s.r.o., Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB: Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu, k. ú. Poltár
CPBB_ZM_045-2024_2024
897,66 € ENVIRING s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24. Jún 2024
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE-OHZ4-2024/002778-017
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ivan Čutka
24. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní
CPBB_ZM_049-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ppráp. Patrik Čaran
20. Jún 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
CPBB_ZM_044-2024_2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica
14. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní
CPBB_ZM_048-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky JUDr. Radoslav Hruška
11. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme č. CPBB_ZM_043-2024_2024
CPBB_ZM_043-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Združenie miest a obcí
11. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme č. CPBB_ZM_039-2024_2024
CPBB_ZM_039-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica
11. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme č. CPBB_ZM_034-2024_2024
CPBB_ZM_034-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Slovenská komora stavebných inžinierov
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných predmetov
KRHZ-BB-VO-2024/000109-1
600,00 € COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPBB-OMP-2024/002030-006
30 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Matej Laššan
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPBB-OMP-2024/002059-006
30 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Miroslav Kučera
5. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB: Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu, k. ú. Klokoč, okres Detva
CPBB_ZM_036-2024_2024
11 070,00 € EBA s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. Jún 2024
Zmluva o krátkodobej výpožičke nebytových priestorov
CPBB_ZM_041-2024_2024
87,50 € Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. Máj 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 859/2024/STEFE THS/VK
CPBB_ZM_040-2024_2024
0,00 € STEFE THS, s.r.o., Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB: Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu, k. ú. Rimavská. Sobota, Nižná Pokoradz
CPBB_ZM_037-2024_2024
2 544,40 € MONTA-ZVOLEN spol. s r.o., Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Máj 2024
Kúpna zmluva
CPBB_ZM_018-2024_2024
4 240,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Tornaľa