Centrálny register zmlúv

Centrum podpory Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
CPBB_ZM_045-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra, Pribinova Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
CPBB_ZM_064-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Stavebné bytové družstvo B. Bystrica
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
CPBB_ZM_061-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku
19. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
CPBB_ZM_062-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Kantorka, n.o.
13. September 2023
Zmluva č. 2430/23 o ukladaní odpadu na RS Priemstav Veľký Krtíš
CPBB_ZM_065-2023_2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Ministerstvo vnútra SR
7. September 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme služobného bytu a dohody o zrážkach zo služobného príjmu č.p.: SHNM-OSNM4-2019/000947-028 zo dňa 24.07.2019 v znení dodatku č. 1 zo dňa 11.01.2023
CPBB-OPU2-2023/001778-002
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Lenka Buzalková
31. August 2023
Zmluva o krátkodobej výpožičke č. CPBB_ZM_053-2023_2023
CPBB_ZM_053-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Regionálny úrad školskej správy
22. August 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného platu
SE-OHZ4-2023/003299-034
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Rastislav Vilček
31. August 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE-OHZ4-2023/003299-0345
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Rahl
31. August 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE-OHZ4-2023/003299-036
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Matej Jarabek
28. August 2023
Dohoda o použití súkromného vozidla podľa § 7 ods. 10 Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
KRHZ-BB-VO-727/2023
0,00 € Marek Laššák Ministerstvo vnútra SR
28. August 2023
Zmluva o nájme č. CPBB_ZM_063-2023_2023
CPBB_ZM_063-2023_2023
0,00 € PRP, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
24. August 2023
Zmluva o nájme
CPBB_ZM_038-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR T-613, s.r.o.
10. August 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
CPBB_ZM_033-2023_2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Centrum podpory Banská Bystrica
3. August 2023
Dohoda o použití súkromného vozidla podľa § 7 ods. 10 Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
KRHZ-BB-VO-687/2023
0,00 € Ing. Martina Červočová Ministerstvo vnútra SR
28. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní
CPBB_ZM_049-2023_2023
0,00 € Centrum podpory Banská Bystrica mjr. PhDr. Peter Maruškin - OCP BB
31. Júl 2023
Zmluva o nájme
CPBB_ZM_25-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mesto Banská Bystrica
28. Júl 2023
Zmluva o výpožičke majetku štátu č. CPBB_ZM_028-2023_2023
CPBB_ZM_028-2023_2023
0,00 € SR zastúpená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme č. CPBB_ZM_043-2023_2023
CPBB_ZM_043-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Stredoslovenský futbalový zväz, občianske združenie
20. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
CPBB_ZM_026-2023_2023
927,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Stredoslovenská distribučná, a.s.,