Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/25/19B/54
16 046,25 € Unicarback Slovakia, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
8. Jún 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/25/19B/12-1
0,00 € LEAN EU, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
7. Jún 2023
DOHODA O ZAPLATENÍ POHĽADÁVKY ŠTÁTU V SPLÁTKACH
ZA1/OE/POH/2023/3350/203965
479,80 € Eva Delinčáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
7. Jún 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/25/19B/22-1
0,00 € Miestna akčná skupina Rajecká dolina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
2. Jún 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/25/010/100-1
0,00 € Mesto Rajecké Teplice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
2. Jún 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/25/010/69-1
0,00 € Technické služby mesta Rajec, s. r. o. /skrátene TSMR, s. r. o./ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
2. Jún 2023
DOHODA O ZAPLATENÍ POHĽADÁVKY ŠTÁTU V SPLÁTKACH ZRÁŽKAMI Z BEŽNE VYPLÁCANEJ DÁVKY
2023/216113
0,00 € Novotná Katarína Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
31. Máj 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/25/19B/52
10 269,60 € JaPS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
30. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/25/054/207
85,55 € Obec Zbyňov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
30. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/25/060/142
5 407,55 € Mária Melcová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26. Máj 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2023/150440-OE
3 558,94 € MP Profistav, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/25/054/213
4 164,16 € Kávomilci, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/25/060/141
4 279,02 € Obec Stráža Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
25. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/25/054/215
4 164,16 € JS inžiniering, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
25. Máj 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/25/19B/10-1
0,00 € STM SK s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
25. Máj 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/25/059/11
31 493,40 € M-PROMEX, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
24. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/25/054/205
718,80 € Krajské kultúrne stredisko v Žiline Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
24. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/25/054/216
4 164,16 € ADIZE, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
24. Máj 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/25/19B/51
94 672,89 € FINXZA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
24. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/25/054/209
205,38 € Obec Fačkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina