Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/05/060/100
7 063,56 € Ing. Oľga Marková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
23. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/05/059/13-1
0,00 € Prosperity Properties s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
19. Apríl 2024
Zmluva o zmene účastníkov č. 174/105/2024 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 359/2015 zo dňa 09.11.2015 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 08.02.2016
Zmluva o zmene účastníkov č. 174/105/2024 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 359/2015 zo dňa 09.11.2015 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 08.02.2016
0,00 € Mesto Galanta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
19. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/05/060/73-1
0,00 € Prosperity Properties s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
19. Apríl 2024
Dodatok NP
24/05/054/1-1
0,00 € Patria - Domov dôchodcov v Galante Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
18. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/05/19B/16
12 714,39 € Localhand, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
8. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/05/060/98
3 767,20 € Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Richterova 1171, Sládkovičovo - Diószeg Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
3. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/05/060/95
7 348,17 € PROVIDENTIA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
2. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/05/060/96
51 799,44 € Mesto Sereď Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
2. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/05/060/92
4 709,04 € LED ARENA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
2. Apríl 2024
Dohoda číslo 24/05/054/1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu pracovných miest, ktorých predmetom je poskytovanie opatrovateľskej služby, uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
24/05/054/1
Doplnená
0,00 € Patria - Domov dôchodcov v Galante Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/05/060/93
2 354,52 € Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka, Mierové nám. 10, Šintava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/05/060/83
9 418,08 € RKZ s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
27. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP - konateľ, ŠR
24/05/059/47
12 883,92 € KAPAMI s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/05/060/85
4 709,04 € Obec Pata Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/05/060/87
4 709,04 € Obec Pata Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/05/060/56
14 127,12 € PROVIDENTIA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/05/060/86
9 418,08 € Obec Pata Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/05/060/57
9 418,08 € PROVIDENTIA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/05/060/54
9 418,08 € CROW-TECH TOOLS SE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta