Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Jún 2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/18/054/16
10 519,44 € Obec Práznovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Jún 2016
Dohoda č. 34/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
34/2016/§54-CzKN/TO
10 512,96 € KARO Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Marec 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
20/18/060/47
10 429,26 € Môj Domov, Zraiadenie sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Jún 2021
Dohoda č. 21/18/59/2 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/18/059/2
10 135,32 € Vladimír Švajlen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Jún 2021
Dohoda č. 21/18/59/3 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/18/059/3
10 135,32 € Patrik Petrák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Október 2018
Dohoda č. 18/18/50J/35 poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
18/18/50J/35
10 105,02 € Obec Krtovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2019
Dohoda č. 19/18/50J/7 poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
19/18/50J/7
10 105,02 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Február 2018
Dohoda č. 18/18/50j/8 poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
18/18/50j/8/TO
10 080,00 € obec Nitrianska Blatnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a Zákona o službách zamestnanosti
5/§51a/2015/TO
10 056,00 € Decodom, spol.s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Apríl 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a Zákona o službách zamestnanosti
7/§51a/2015/TO
10 056,00 € Beeli, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. August 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a Zákona o službách zamestnanosti
18/§51a/2015/TO
10 056,00 € DECODOM spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. September 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a Zákona o službách zamestnanosti
19/§51a/2015/TO
10 056,00 € DECODOM spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Október 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a Zákona o službách zamestnanosti
22/§51a/2015/TO
10 056,00 € KOVO P+P, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. November 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a Zákona o službách zamestnanosti
27/§51a/2015/TO
10 056,00 € KOVO P+P, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Marec 2016
Dohoda č. 18/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subje
18/2016/§54-ŠnZ/TO
10 030,08 € PE-ES, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Apríl 2016
Dohoda č. 24/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subje
24/2016/§54-ŠnZ/TO
10 030,08 € obec Krnča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. August 2016
Dohoda č. 31/2015/§54- ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Šanca na zamestna
31/2016/§54-ŠnZ/TO
10 030,08 € Hokejový klub HC Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Apríl 2015
Dohoda č. 15/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
15/§50j/NS/2015/TO
10 008,00 € Môj Domov, ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Máj 2015
Dohoda č. 20/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
20/§50j/NS/2015/TO
10 008,00 € Obchodná akadémia Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
19/18/060/35
9 977,70 € "MÔJ DOMOV" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany