Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2015
Dohoda č. 32/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
32/§50j/NS/2015/TO
11 364,75 € obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Február 2020
Dohoda č. 20/18/054/8 o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu "Pomôž svojej obci" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zm
20/18/054/8
11 306,40 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Jún 2017
Dohoda č. 13/§50j/NS/2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
13/§50j/NS/2017/TO
11 291,52 € Obec Ludanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Október 2020
Dohoda č. 20/18/54X/1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa §54 ods. 1 písm. d
20/18/54X/1
11 191,95 € "HARMÓNIA", ZSS Horné Štitáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
5. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/18/059/4
11 148,14 € Miroslav Chalupka - SALÓN ALOE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
8. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
21/18/060/19
11 113,35 € Axalnet, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
21/18/060/38
11 113,35 € GREENPUNKT-TOP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
21/18/060/41
11 113,35 € PE-ES, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
21/18/060/53
11 113,35 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Január 2020
Dohoda č. 20/18/054/4 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení nie
20/18/054/4
11 009,52 € MEDO-DENT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Február 2020
Dohoda č. 20/18/054/6 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení nie
20/18/054/6
11 009,52 € M&M Topoľčany, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Február 2020
Dohoda č. 20/18/054/13 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
20/18/054/13
11 009,52 € František Frantz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
4. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/18/059/3
10 955,25 € Jozef Kováčik - JK BRAŠNÁRSTVO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Február 2020
Dohoda č. 20/18/054/7 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení nie
20/18/054/7
10 840,20 € Spevár spol. a Partnerr, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Január 2022
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
22/18/059/1
10 819,68 € Miroslav Chalupka - SALÓN ALOE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Jún 2022
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
22/18/059/4
10 819,68 € Patrik Petrák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Jún 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/18/059/5
10 819,68 € Vladimír Švajlen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Máj 2015
Dohoda č. 21/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
21/§50j/NS/2015/TO
10 800,00 € Môj Domov, ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. September 2015
Dohoda č. 34/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa zákona o službách zamesntanosti
34/§50j/NS/2015/TO
10 800,00 € Môj Domov, ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Október 2015
Dohoda č. 38/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
38/§50j/NS/2015/TO
10 800,00 € Môj Domov, ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany