Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2016
Dohoda č. 11/§50j/NS/2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
11/§50j/NS/2016/TO
11 805,21 € Obec Veľké Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2019
Dohoda č. 19/18/50J/8 poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
19/18/50J/8
11 727,18 € Obec Podhradie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
18/18/060/85
11 724,26 € Alena Chudobová TOP-TEXT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. November 2020
"Dohoda č. 20/18/54X/22 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“-aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ- opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z
20/18/54X/22
11 721,84 € SOFA TREND, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
4. Máj 2018
"Zmluva č. SPODaSK – TO – 2018 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately"
SPODaSK – TO – 2018
11 720,00 € Orchidea – nezisková organizácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Jún 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"
19/2017/§54-PZ/TO
11 707,66 € Mestské služby Topoľčany, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. September 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"
25/2017/§54-PZ/TO
11 707,66 € ZAP, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Marec 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred
20/18/060/42
11 687,97 € Jaroslav Božik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. September 2016
Dohoda č. 15/§50j/NS/2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
15/§50j/NS/2016/TO
11 659,68 € Obec Malé Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/28
11 572,57 € Môj domov, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/27
11 468,25 € Môj domov, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Máj 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"
11/2017/§54-PZ/TO
11 468,10 € FKL a brat, spol s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. August 2015
Dohoda č. 32/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
32/§50j/NS/2015/TO
11 364,75 € obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Február 2020
Dohoda č. 20/18/054/8 o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu "Pomôž svojej obci" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zm
20/18/054/8
11 306,40 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Jún 2017
Dohoda č. 13/§50j/NS/2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
13/§50j/NS/2017/TO
11 291,52 € Obec Ludanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Október 2020
Dohoda č. 20/18/54X/1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa §54 ods. 1 písm. d
20/18/54X/1
11 191,95 € "HARMÓNIA", ZSS Horné Štitáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
8. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
21/18/060/19
11 113,35 € Axalnet, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
21/18/060/38
11 113,35 € GREENPUNKT-TOP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
21/18/060/41
11 113,35 € PE-ES, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
21/18/060/53
11 113,35 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany