Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/49
12 852,34 € Jaroslav Božik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/14
12 837,07 € Axalnet, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/50
12 837,07 € GREENPUNKT-TOP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. November 2020
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/18/51A2/4 o poskytnutí finančného prípsevku na podporu vytvárania pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne
Dodatok č. 1 k 20/18/51A2/4
12 768,00 € SOFA TREND, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Október 2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"
18/18/054/62
12 654,72 € Hokejový klub HC Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 11/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pr
11/2015/§54-VZ/TO
12 556,84 € obec Krnča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. September 2016
Dohoda č. 22/§50j/NS/2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
22/§50j/NS/2016/TO
12 542,58 € obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
18/18/060/69
12 505,90 € FITNESS CENTRUM VITALIS,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2018
18/18/060/104
12 505,90 € Obec Nitrianska Blatnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Február 2016
Dohoda č. 15/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subje
15/2016/§54-ŠnZ/TO
12 494,01 € obec Nitrianska Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/8
12 409,16 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. September 2018
Dohoda č. 18/18/50J/33 poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
18/18/50J/33
12 378,87 € obec Súlovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Jún 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
13/§50/PS/2015/TO
12 235,68 € Herba Drug, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Február 2019
Dohoda č. 19/18/50J/4 poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
19/18/50J/4
12 125,88 € Obec Ludanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
18/18/060/60
12 089,01 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
21/18/060/47
12 039,45 € Jaroslav Božik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. November 2020
"Dohoda č. 20/18/54X/16 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“-aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ- opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z
20/18/54X/16
11 956,08 € KARO Slovakia s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/12
11 863,72 € Axalnet, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/50
11 863,72 € GREENPUNKT-TOP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/52
11 863,71 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany