Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. November 2020
"Dohoda č. 20/18/54X/17 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“-aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ- opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z
20/18/54X/17
14 672,88 € Juraj Lednický GEORGE BARBER Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. November 2020
"Dohoda č. 20/18/54X/10 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“-aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ- opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z
20/18/54X/10
14 672,88 € Beeli Pro s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2024
"Zmluva č. SPODaSK – TO – 2024 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11 ods. 3. písm. b) bod 1., § 73 ods. 2. písm. e) body 4,5,15,16 a 18 § 73 ods. 4, a 5,
SPODaSK – TO – 2024
14 512,00 € Orchidea – nezisková organizácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2020
20/18/060/51
14 385,20 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. September 2023
Dodatok č.1 k dohode č. 23/18/060/53 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zá
Dodatok č.1 k 23/18/060/53
14 323,10 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
5. December 2020
"Dohoda č. 20/18/54X/26 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“-aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ- opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z
20/18/54X/26
14 231,64 € RP TRUCKLINE s.ro Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. August 2019
Dohoda č. 19/18/054/23 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o služábch zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
19/18/054/23
14 167,22 € Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Október 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
22/18/054/85
14 148,45 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/7
14 127,15 € Axalnet, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/22
14 127,15 € GREENPUNKT-TOP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/42
14 127,15 € OZETA NEO, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/41
14 127,14 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Október 2015
Dohoda č. 3/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subjek
3/2015/§54-ŠnZ/TO
14 041,47 € obec Tovarníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Október 2015
Dohoda č. 5/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subjek
5/2015/§54-ŠnZ/TO
14 041,47 € Obec Malé Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/49
13 906,81 € Jaroslav Božik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. Máj 2022
o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11 ods. 3. písm. b) bod 1., § 73 ods. 2. písm. e) body 4,5,15,16 a 18 § 73 ods. 4, a 5, § 89d ods. 4 Zákona NR SR č.
SPODaSK - TO - 2022
13 900,00 € Orchidea - nezisková organizácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Január 2016
Dohoda č. 2/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
2/2015/§54-CzKN/TO
13 880,31 € Ing. Peter Kolbík TRACHEA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
19/18/060/46
13 848,63 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. September 2022
Dodatok č.1 k dohode č.22/18/060/52 o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý
Dodatok č.1 k 22/18/060/52
13 840,98 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Január 2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"
19/18/054/1
13 709,28 € PROJA architecture, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany