Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/6
15 832,32 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/18/059/1
15 822,36 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"
19/18/054/9
15 818,40 € ZAP, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Apríl 2015
Dohoda č. 36/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pr
36/2015/§54-VZ/TO
15 752,70 € obec Urmince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 7/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pro
7/2015/§54-VZ/TO
15 696,05 € Obec Ludanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2018
18/18/060/107
15 632,37 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
18/18/060/65
15 632,36 € PAP-PEX SLOVAKIA,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2018
18/18/060/105
15 632,36 € Ozeta neo, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2016
Dohoda č. 24/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
24/2016/§54-CzKN/TO
15 605,10 € Spokojnosť , oz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2016
Dohoda č. 26/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
26/2016/§54-CzKN/TO
15 605,10 € ANTE Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Júl 2016
Dohoda č. 39/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
39/2016/§54-CzKN/TO
15 605,10 € Gymnázium, ul.17.novembra 1180, 955 01 Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Január 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k za
20/18/054/1
15 578,80 € ZAP, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. August 2015
Dohoda č. 30/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
30/§50j/NS/2015/TO
15 546,24 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/37
15 477,07 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Február 2015
Dohoda č. 7/§52/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa zákona o službách zamestnanosti
7/§52/2015/TO
15 318,00 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/38
15 304,40 € Jaroslav Božik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
8. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/18/19B/1
15 068,96 € Obecný podnik Práznovce s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 19/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pr
19/2015/§54-VZ/TO
14 982,06 € Spokojnosť, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/9
14 810,00 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. November 2020
"Dohoda č. 20/18/54X/17 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“-aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ- opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z
20/18/54X/17
14 672,88 € Juraj Lednický GEORGE BARBER Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany