Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2015
Dohoda č. 22/§52/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
22§52/2015/TO
17 010,00 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Marec 2016
Dohoda č. 21/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subje
21/2016/§54-ŠnZ/TO
16 716,80 € Spokojnosť, o. z. Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
19/18/060/33
16 629,50 € Ozeta neo, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Február 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1/§50/PS/2015/TO
16 314,24 € KARO Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Máj 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
8/§50/PS/2015/TO
16 314,24 € KARO Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Júl 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
16/§50/PS/2015/TO
16 314,24 € Peter Piaček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. August 2015
Dohoda č. 29/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
29/§50j/NS/2015/TO
16 200,00 € Môj Domov, ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Máj 2016
Dohoda č. 8/§50j/NS/2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
8/§50j/NS/2016/TO
16 200,00 € Môj Domov, ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2018
Dohoda č. 18/18/50j/11 poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
18/18/50j/11
15 984,00 € obec Tesáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/6
15 832,32 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"
19/18/054/9
15 818,40 € ZAP, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Apríl 2015
Dohoda č. 36/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pr
36/2015/§54-VZ/TO
15 752,70 € obec Urmince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 7/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pro
7/2015/§54-VZ/TO
15 696,05 € Obec Ludanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2018
18/18/060/107
15 632,37 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
18/18/060/65
15 632,36 € PAP-PEX SLOVAKIA,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2018
18/18/060/105
15 632,36 € Ozeta neo, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2016
Dohoda č. 24/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
24/2016/§54-CzKN/TO
15 605,10 € Spokojnosť , oz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2016
Dohoda č. 26/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
26/2016/§54-CzKN/TO
15 605,10 € ANTE Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Júl 2016
Dohoda č. 39/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
39/2016/§54-CzKN/TO
15 605,10 € Gymnázium, ul.17.novembra 1180, 955 01 Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Január 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k za
20/18/054/1
15 578,80 € ZAP, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany