Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Október 2015
Dohoda č. 15/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subje
15/2015/§54-ŠnZ/TO
18 721,96 € obec Urmince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
21/18/060/45
18 522,25 € OZETA NEO, a,s, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Apríl 2015
Dohoda č. 23/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pr
23/2015/§54-VZ/TO
18 378,15 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Júl 2016
Dohoda č. 38/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
38/2016/§54-CzKN/TO
18 315,51 € Kutilcentrum s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
17. Marec 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred
20/18/060/21
17 981,50 € OZETA NEO, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Máj 2015
Dohoda č. 18/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
18/§50j/NS/2015/TO
17 538,03 € Penzión, ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Február 2015
Dohoda č. 5/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
5/§50j/NS/2015/TO
17 489,52 € obec Práznovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
11. November 2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/18/53G/3
17 336,82 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2019
Dohoda č. 19/18/50J/9 poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
19/18/50J/9
17 288,91 € Obec Veľké Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. September 2015
Dohoda č. 22/§52/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
22§52/2015/TO
17 010,00 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Marec 2016
Dohoda č. 21/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subje
21/2016/§54-ŠnZ/TO
16 716,80 € Spokojnosť, o. z. Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
19/18/060/33
16 629,50 € Ozeta neo, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Február 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1/§50/PS/2015/TO
16 314,24 € KARO Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Máj 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
8/§50/PS/2015/TO
16 314,24 € KARO Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Júl 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
16/§50/PS/2015/TO
16 314,24 € Peter Piaček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. August 2015
Dohoda č. 29/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
29/§50j/NS/2015/TO
16 200,00 € Môj Domov, ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Máj 2016
Dohoda č. 8/§50j/NS/2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
8/§50j/NS/2016/TO
16 200,00 € Môj Domov, ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2018
Dohoda č. 18/18/50j/11 poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
18/18/50j/11
15 984,00 € obec Tesáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/6
15 832,32 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/18/059/1
15 822,36 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany