Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2016
Dohoda č. 7/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
7/2016/§54-CzKN/TO
19 547,43 € Jozef Kopecký-K FOREST Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
17. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/11
19 525,69 € Crystal Benefit, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Október 2016
Dohoda č. 5/§52/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci podľa §52 zákona o službách zamestnanosti
5/§52/2016/TO
19 509,60 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
20/18/060/52
19 330,11 € Crystal Benefit, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. September 2020
Dohoda č. 20/18/51A2/4 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci
20/18/51A2/4
19 152,00 € SOFA TREND, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. September 2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"
18/18/054/54
18 982,08 € Hokejový klub HC Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 21/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pr
21/2015/§54-VZ/TO
18 835,26 € obec Veľké Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 22/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pr
22/2015/§54-VZ/TO
18 835,26 € obec Súlovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Október 2015
Dohoda č. 15/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subje
15/2015/§54-ŠnZ/TO
18 721,96 € obec Urmince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
21/18/060/45
18 522,25 € OZETA NEO, a,s, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Apríl 2015
Dohoda č. 23/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pr
23/2015/§54-VZ/TO
18 378,15 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Júl 2016
Dohoda č. 38/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
38/2016/§54-CzKN/TO
18 315,51 € Kutilcentrum s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
17. Marec 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred
20/18/060/21
17 981,50 € OZETA NEO, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Máj 2015
Dohoda č. 18/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
18/§50j/NS/2015/TO
17 538,03 € Penzión, ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Február 2015
Dohoda č. 5/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
5/§50j/NS/2015/TO
17 489,52 € obec Práznovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
11. November 2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/18/53G/3
17 336,82 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2019
Dohoda č. 19/18/50J/9 poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
19/18/50J/9
17 288,91 € Obec Veľké Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. September 2015
Dohoda č. 22/§52/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
22§52/2015/TO
17 010,00 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Marec 2016
Dohoda č. 21/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subje
21/2016/§54-ŠnZ/TO
16 716,80 € Spokojnosť, o. z. Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
19/18/060/33
16 629,50 € Ozeta neo, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany