Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/11
23 545,25 € Crystal Benefit, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Október 2015
Dohoda č. 6/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subjek
6/2015/§54-ŠnZ/TO
23 402,45 € obec Nitrianska Blatnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2017
Dohoda č.4/2017/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení n
4/2017/§54-CzKN/TO
22 406,76 € Spokojnosť oz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
10. August 2021
Dohoda č. 21/18/53G/1 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa §53g zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s §269 Obchodného zákonníka č. 5
21/18/53G/1
21 856,22 € upcycle, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Jún 2023
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnnacov v rámci národného projektu podľa §60 ods.2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnano
Dodatok č.1 k 23/18/060/29
21 328,20 € Crystal Benefit, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
7. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/13
21 309,48 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
17. Júl 2020
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor
Dodatok č.1 k 20/18/060/52
21 240,67 € Crystal Benefit, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/29
21 127,67 € Crystal Benefit, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/18/054/37
20 442,24 € Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/47
20 091,92 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Február 2016
Dohoda č. 17/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subje
17/2016/§54-ŠnZ/TO
20 002,10 € obec Veľké Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Február 2016
Dohoda č. 7/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
7/2016/§54-CzKN/TO
19 547,43 € Jozef Kopecký-K FOREST Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
17. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/11
19 525,69 € Crystal Benefit, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Október 2016
Dohoda č. 5/§52/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci podľa §52 zákona o službách zamestnanosti
5/§52/2016/TO
19 509,60 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
20/18/060/52
19 330,11 € Crystal Benefit, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. September 2020
Dohoda č. 20/18/51A2/4 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci
20/18/51A2/4
19 152,00 € SOFA TREND, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. September 2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"
18/18/054/54
18 982,08 € Hokejový klub HC Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/44
18 836,20 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 21/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pr
21/2015/§54-VZ/TO
18 835,26 € obec Veľké Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 22/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pr
22/2015/§54-VZ/TO
18 835,26 € obec Súlovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany