Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2020
Dodatok dohode o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Pra
Dodatok č.1 k 19/18/060/35
35 855,04 € Hokejový klub HC Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Jún 2021
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho
21/18/054/11
35 491,84 € Občianske združenie APPONIANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Júl 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"
22/2017/§54-PZ/TO
35 122,98 € Hokejový klub HC Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
10. Jún 2020
Dodatok k dohode o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "P
Dodatok č.2 k č. 19/18/054/35
33 745,92 € Hokejový klub HC Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
6. November 2020
Dohoda č. 20/18/54X/15 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa §54 ods. 1 písm.
20/18/54X/15
31 672,98 € Zariadenie pre seniorov Komfort n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
10. November 2020
Dohoda č. 20/18/54X/3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa §54 ods. 1 písm. d
20/18/54X/3
30 333,42 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. November 2015
Dohoda č. 39/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
39/§50j/NS/2015/TO
27 000,00 € Môj Domov, ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/11
26 957,76 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Jún 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/18/53G/5
26 891,06 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
7. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/5
26 016,36 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Február 2016
Dohoda č. 13/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subje
13/2016/§54-ŠnZ/TO
24 930,05 € Obec Ludanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. November 2020
Dohoda č. 20/18/54X/25 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa §54 ods. 1 písm.
20/18/54X/25
24 286,14 € PE-ES, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
21/18/060/23
23 847,39 € Crystal Benefit, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2016
Dohoda č.17/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
17/2016/§54-CzKN/TO
23 818,29 € obec Velušovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Október 2015
Dohoda č. 6/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subjek
6/2015/§54-ŠnZ/TO
23 402,45 € obec Nitrianska Blatnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2017
Dohoda č.4/2017/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení n
4/2017/§54-CzKN/TO
22 406,76 € Spokojnosť oz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
10. August 2021
Dohoda č. 21/18/53G/1 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa §53g zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s §269 Obchodného zákonníka č. 5
21/18/53G/1
21 856,22 € upcycle, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Jún 2023
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnnacov v rámci národného projektu podľa §60 ods.2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnano
Dodatok č.1 k 23/18/060/29
21 328,20 € Crystal Benefit, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
17. Júl 2020
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor
Dodatok č.1 k 20/18/060/52
21 240,67 € Crystal Benefit, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/29
21 127,67 € Crystal Benefit, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany