Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/45
7 909,15 € Vladimír Švajlen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/47
7 909,15 € Daša Sedláčiková - TOMI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
15. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/2
7 909,14 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/43
7 909,14 € OZETA NEO, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Apríl 2015
Dohoda č. 30/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pr
30/2015/§54-VZ/TO
7 876,35 € obec Lužany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Apríl 2015
Dohoda č. 35/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pr
35/2015/§54-VZ/TO
7 876,35 € obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Február 2019
Dohoda č. 19/18/054/7 o  poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa §54 ods.1 písm, a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení v rámci národného projektu "Chceme
19/18/054/7
7 850,88 € Obec Ludanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2018
18/18/060/106
7 816,17 € Jaroslav Božik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Február 2016
Dohoda č. 4/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
4/2016/§54-CzKN/TO
7 802,55 € NEXTPACK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Február 2016
Dohoda č. 6/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
6/2016/§54-CzKN/TO
7 802,55 € BEZPE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Február 2016
Dohoda č.12/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
12/2016/§54-CzKN/TO
7 802,55 € Mariana Pavlíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2016
Dohoda č.13/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
13/2016/§54-CzKN/TO
7 802,55 € HALEX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2016
Dohoda č.14/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
14/2016/§54-CzKN/TO
7 802,55 € Ján Barta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2016
Dohoda č.15/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
15/2016/§54-CzKN/TO
7 802,55 € Katarína Soboličová-KF Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2016
Dohoda č.18/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
18/2016/§54-CzKN/TO
7 802,55 € BOŽO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2016
Dohoda č. 20/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
20/2016/§54-CzKN/TO
7 802,55 € Blanka Konečná "Kúsok slnka u Blanky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2016
Dohoda č. 25/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
25/2016/§54-CzKN/TO
7 802,55 € Marián Čitársky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Apríl 2016
Dohoda č. 27/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
27/2016/§54-CzKN/TO
7 802,55 € Fighting gym Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Apríl 2016
Dohoda č. 28/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
28/2016/§54-CzKN/TO
7 802,55 € VZT-klima s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Apríl 2016
Dohoda č. 29/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
29/2016/§54-CzKN/TO
7 802,55 € Rastislav Žák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany