Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2020
Dohoda č. 20/18/54X/5 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa §54 ods. 1 písm. d
20/18/54X/5
8 091,72 € Seniorát DD a SS n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 8/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
8/§50j/NS/2015/TO
8 083,80 € obec Čeľadince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. September 2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/18/054/57
8 074,26 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Jún 2024
Dohoda č.24/18/054/57 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vzdelávania zamestnancov v rámci projektu "Podpora rozvoja zručnosti zamestnancov" uzatvorená podľa §54 ods. 1 písm. f) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení n
24/18/054/57
7 998,00 € "V KAŠTIELI", zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Január 2016
"Dohoda č. 1/§59/2016 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) "
1/§59/2016/TO
7 943,64 € Miroslav Chalupka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2016
Dohoda č.16/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
16/2016/§54-CzKN/TO
7 939,43 € Obec Nemčice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
18/18/060/59
7 920,40 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/18/54X/1
7 911,18 € Ján Božik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/18/54X/4
7 911,18 € ATLANTIC ENERGY SLOVAKIA spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/18/54X/10
7 911,18 € PEMAT Slovakia, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/1
7 909,15 € Peter Michalec ACROMA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/6
7 909,15 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/5
7 909,15 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/7
7 909,15 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
22/18/060/18
7 909,15 € Mgr. Mária Balážová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
22/18/060/33
7 909,15 € Miroslav Chalupka - SALÓN ALOE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
22/18/060/14
7 909,15 € PaedDr. Palušová Irena Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
22/18/060/34
7 909,15 € Zuzana Hermannová - HERMart Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/38
7 909,15 € Zuzana Hermannová - HERMart Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/36
7 909,15 € G & H Group, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany