Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2017
Dohoda č.12/2017/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
12/2017/§54-CzKN/TO
8 380,50 € TOPOBAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Jún 2017
Dohoda č.13/2017/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
13/2017/§54-CzKN/TO
8 380,50 € obec Súlovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Jún 2017
Dohoda č.14/2017/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
14/2017/§54-CzKN/TO
8 380,50 € Ing. Peter Kolbík TRACHEA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Október 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
9/§50/PS/2016/TO
8 361,60 € JUDr. Július Rosina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
19/18/060/45
8 314,75 € Jaroslav Božik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/22
8 290,60 € TICHELMANN SK s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Január 2016
Dohoda č. 1/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
1/2015/§54-CzKN/TO
8 213,19 € Roman Števanka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Február 2016
Dohoda č. 5/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
5/2016/§54-CzKN/TO
8 213,19 € Jozef Lieskovec-ZEPCAT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Február 2016
Dohoda č. 8/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
8/2016/§54-CzKN/TO
8 213,19 € MV&PM-STAV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Február 2016
Dohoda č.10/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
10/2016/§54-CzKN/TO
8 213,19 € POLSTERTOP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Február 2016
Dohoda č.11/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
11/2016/§54-CzKN/TO
8 213,19 € Dekobox s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Január 2017
"dohoda č. 1/§59/2017 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)
1/§59/2017 /TO
8 193,24 € Miroslav Chalupka - SALÓN ALOE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Jún 2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/18/054/19
8 160,00 € Obec Tesáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Apríl 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5/§50/PS/2015/TO
8 157,12 € TECH TRADING, družstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Máj 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7/§50/PS/2015/TO
8 157,12 € Pavol Galbavý AUTOGAPA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. August 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/§50/PS/2015/TO
8 157,12 € Ing. Viliam Bezák villo pracovné pomôcky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. November 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
28/§50/PS/2015/TO
8 157,12 € Wool Style s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. December 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
29/§50/PS/2015/TO
8 157,12 € TOKO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. December 2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/18/53G/6
8 149,77 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
31. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/8
8 130,10 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany