Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2019
Dohoda č. 19/18/059/2 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/18/059/2
9 099,60 € Vladimír Švajlen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Jún 2019
Dohoda č. 19/18/059/3 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/18/059/3
9 099,60 € Patrik Petrák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. November 2019
Dohoda č. 19/18/059/4 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/18/059/4
9 099,60 € Miroslav Chalupka - SALÓN ALOE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. September 2018
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor
Dodatok č.3 k 18/18/060/65
8 869,64 € PAPPEX GROUP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. November 2019
Dohoda č. 19/18/054/45 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
19/18/054/45
8 858,28 € Eva Vážanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Január 2018
Dohoda č. 18/18/50j/3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
18/18/50j/3/TO
8 841,78 € obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Január 2016
Dohoda č. 3/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subjek
3/2016/§54-ŠnZ/TO
8 818,86 € obec Práznovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. Júl 2015
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/§50j/NS/2015/TO
8 793,27 € Penzión, ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
9. Marec 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/18/059/3
8 780,58 € Miroslav Chalupka - SALÓN ALOE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. August 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/7
8 771,97 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. December 2021
Dohoda §59, SZČO so ZP - konateľ, ŠR
21/18/059/4
8 712,84 € Jozef Kováčik - JK BRAŠNÁRSTVO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
6. Október 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/18/53G/6
8 700,05 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. December 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/18/53G/8
8 700,05 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2/§50/PS/2017/TO
8 624,40 € Ľudovít Frťala stavebné materiály Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3/§50/PS/2017/TO
8 624,40 € KR-BYTMAT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/13
8 558,05 € Peter Michalec ACROMA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/10
8 558,05 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/12
8 558,05 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/11
8 558,05 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/24
8 558,05 € PaedDr. Irena Palušová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany