Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/20
9 418,10 € Vladimír Švajlen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/18
9 418,10 € G & H Group, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/18/060/52
9 418,10 € Mgr. Mária Balážová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 4/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pro
4/2015/§54-VZ/TO
9 417,63 € obec Nitrianska Blatnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 12/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pr
12/2015/§54-VZ/TO
9 417,63 € obec Tovarníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 13/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pr
13/2015/§54-VZ/TO
9 417,63 € obec Tesáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 16/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pr
16/2015/§54-VZ/TO
9 417,63 € Obec Bojná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Marec 2020
Dohoda č. 20/18/054/45 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
20/18/054/45
9 409,90 € inspel, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2018
18/18/060/97
9 379,42 € GREENPUNKT-TOP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Október 2015
Dohoda č. 7/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subjek
7/2015/§54-ŠnZ/TO
9 360,98 € Obec Krtovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Október 2015
Dohoda č. 9/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subjek
9/2015/§54-ŠnZ/TO
9 360,98 € obec Tesáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Október 2015
Dohoda č. 12/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subje
12/2015/§54-ŠnZ/TO
9 360,98 € obec Lužany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. November 2015
Dohoda č. 16/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subje
16/2015/§54-ŠnZ/TO
9 360,98 € obec Horné Obdokovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. November 2015
Dohoda č. 24/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subje
24/2015/§54-ŠnZ/TO
9 360,98 € Obec Horné Štitáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Jún 2015
Dohoda č. 22/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
22/§50j/NS/2015/TO
9 327,60 € obec Veľké Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. December 2022
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
22/18/059/6
9 301,20 € Jozef Kováčik - JK BRAŠNÁRSTVO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Október 2020
Dohoda č. 20/18/54X/7 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa §54 ods. 1 písm. d
20/18/54X/7
9 247,68 € Dôstojnosť Horné Štitáre, o. z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/48
9 128,56 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/10
9 123,78 € TICHELMANN SK s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
17. Jún 2019
Dohoda č. 19/18/059/2 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/18/059/2
9 099,60 € Vladimír Švajlen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany