Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2/§50/PS/2017/TO
8 624,40 € Ľudovít Frťala stavebné materiály Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3/§50/PS/2017/TO
8 624,40 € KR-BYTMAT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/13
8 558,05 € Peter Michalec ACROMA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/10
8 558,05 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/12
8 558,05 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/11
8 558,05 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/24
8 558,05 € PaedDr. Irena Palušová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/26
8 558,05 € Miroslav Chalupka - SALÓN ALOE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/18/060/27
8 558,05 € Mgr. Mária Balážová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/39
8 558,05 € Zuzana Hermannová - HERMart Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/42
8 558,05 € Vladimír Švajlen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/36
8 558,05 € G & H Group, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/3
8 558,04 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/46
8 558,04 € OZETA NEO, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. November 2018
Dohoda č. 18/18/059/2 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/18/059/2
8 554,08 € Miroslav Chalupka - SALÓN ALOE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. September 2016
Dohoda č. 21/§50j/NS/2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
21/§50j/NS/2016/TO
8 550,36 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Február 2020
Dohoda č. 20/18/054/22 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
20/18/054/22
8 468,88 € Iveta Stritzová IM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
31. December 2020
Dohoda č. 20/18/059/5 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 20/18/059/3
8 458,44 € Jozef Kováčik JK BRAŠNÁRSTVO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/41
8 436,40 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Február 2017
Dohoda č.2/2017/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení n
2/2017/§54-CzKN/TO
8 380,50 € HBG-system, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany