Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2020
Dohoda č. 20/18/059/3 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/18/059/3
9 839,40 € Vladimír Švajlen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Jún 2020
Dohoda č. 20/18/059/2 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/18/059/2
9 839,40 € Patrik Petrák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. November 2020
Dohoda č. 20/18/059/4 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/18/059/4
9 839,40 € Miroslav Chalupka -SALÓN ALOE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
5. Jún 2018
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor
Dodatok č.1 k 18/18/060/60
9 822,26 € " Môj Domov" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 10/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
10/§50j/NS/2015/TO
9 777,60 € Obec Ludanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 11/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
11/§50j/NS/2015/TO
9 716,40 € obec Kamanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
15. December 2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/18/53G/5
9 705,64 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
19/18/060/41
9 645,10 € "MÔJ DOMOV" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Apríl 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"
5/2017/§54-PZ/TO
9 621,87 € MED-DREAM,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Marec 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred
20/18/060/44
9 590,11 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. August 2019
Dohoda č. 19/18/50J/21 poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
19/18/50J/21
9 578,52 € obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. September 2019
Dodatok č. 1 o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
Dodatok č.1 k 19/18/060/45
9 561,95 € Jaroslav Božik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. September 2019
Dohoda č. 19/18/054/29 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
19/18/054/29
9 448,80 € Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/6
9 418,10 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/5
9 418,10 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/3
9 418,10 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/4
9 418,10 € OM Vitalis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/8
9 418,10 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/14
9 418,10 € Zuzana Hermannová - HERMart Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/18/060/36
9 418,10 € Miroslav Chalupka - SALÓN ALOE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany