Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2020
Dohoda č. 20/18/059/3 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/18/059/3
9 839,40 € Vladimír Švajlen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Jún 2020
Dohoda č. 20/18/059/2 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/18/059/2
9 839,40 € Patrik Petrák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. November 2020
Dohoda č. 20/18/059/4 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/18/059/4
9 839,40 € Miroslav Chalupka -SALÓN ALOE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
5. Jún 2018
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor
Dodatok č.1 k 18/18/060/60
9 822,26 € " Môj Domov" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 10/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
10/§50j/NS/2015/TO
9 777,60 € Obec Ludanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 11/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
11/§50j/NS/2015/TO
9 716,40 € obec Kamanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
15. December 2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/18/53G/5
9 705,64 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
19/18/060/41
9 645,10 € "MÔJ DOMOV" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Apríl 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"
5/2017/§54-PZ/TO
9 621,87 € MED-DREAM,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Marec 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred
20/18/060/44
9 590,11 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. August 2019
Dohoda č. 19/18/50J/21 poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
19/18/50J/21
9 578,52 € obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. September 2019
Dodatok č. 1 o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
Dodatok č.1 k 19/18/060/45
9 561,95 € Jaroslav Božik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. September 2019
Dohoda č. 19/18/054/29 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
19/18/054/29
9 448,80 € Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 4/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pro
4/2015/§54-VZ/TO
9 417,63 € obec Nitrianska Blatnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 12/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pr
12/2015/§54-VZ/TO
9 417,63 € obec Tovarníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 13/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pr
13/2015/§54-VZ/TO
9 417,63 € obec Tesáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Marec 2015
Dohoda č. 16/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejých zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného pr
16/2015/§54-VZ/TO
9 417,63 € Obec Bojná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Marec 2020
Dohoda č. 20/18/054/45 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
20/18/054/45
9 409,90 € inspel, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2018
18/18/060/97
9 379,42 € GREENPUNKT-TOP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Október 2015
Dohoda č. 7/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subjek
7/2015/§54-ŠnZ/TO
9 360,98 € Obec Krtovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany