Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a Zákona o službách zamestnanosti
18/§51a/2015/TO
10 056,00 € DECODOM spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. September 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a Zákona o službách zamestnanosti
19/§51a/2015/TO
10 056,00 € DECODOM spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Október 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a Zákona o službách zamestnanosti
22/§51a/2015/TO
10 056,00 € KOVO P+P, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. November 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a Zákona o službách zamestnanosti
27/§51a/2015/TO
10 056,00 € KOVO P+P, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Marec 2016
Dohoda č. 18/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subje
18/2016/§54-ŠnZ/TO
10 030,08 € PE-ES, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Apríl 2016
Dohoda č. 24/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subje
24/2016/§54-ŠnZ/TO
10 030,08 € obec Krnča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. August 2016
Dohoda č. 31/2015/§54- ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Šanca na zamestna
31/2016/§54-ŠnZ/TO
10 030,08 € Hokejový klub HC Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Apríl 2015
Dohoda č. 15/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
15/§50j/NS/2015/TO
10 008,00 € Môj Domov, ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Máj 2015
Dohoda č. 20/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
20/§50j/NS/2015/TO
10 008,00 € Obchodná akadémia Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
19/18/060/35
9 977,70 € "MÔJ DOMOV" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
19/18/060/43
9 977,70 € GREENPUNKT-TOP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
19/18/060/47
9 977,70 € PE-ES, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Január 2016
Dohoda č. 8/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subjek
8/2016/§54-ŠnZ/TO
9 972,02 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Január 2016
Dohoda č. 9/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subjek
9/2016/§54-ŠnZ/TO
9 972,02 € obec Veľké Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Február 2016
Dohoda č. 10/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subje
10/2016/§54-ŠnZ/TO
9 972,02 € Základná škola s materskou školou Čeľadince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Február 2016
Dohoda č. 14/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subje
14/2016/§54-ŠnZ/TO
9 972,02 € SČK, územný spolok Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. August 2019
Dohoda č. 19/18/054/23 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o služábch zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
19/18/054/24
9 948,98 € Základná škola J. Hollého 696/3, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Január 2016
Dohoda č. 5/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 odst. 1, písm. a) zákona o službách zamestnanosti v rámci NP "Šanca na zamestnanie" pre subjek
5/2016/§54-ŠnZ/TO
9 913,96 € obec Čermany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Február 2020
Dohoda č. 20/18/054/18 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
20/18/054/18
9 880,32 € Ladislav Fajin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Február 2020
Dohoda č. 20/18/054/19 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
20/18/054/19
9 880,32 € SANTI SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany