Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
20/18/060/3
10 788,90 € Axalnet, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Marec 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred
20/18/060/26
10 788,90 € GREENPUNKT-TOP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Marec 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred
20/18/060/29
10 788,90 € PE-ES,n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
11. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
21/18/060/28
10 742,88 € Môj Domov, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Júl 2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/18/054/23
10 675,20 € Obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Január 2022
Dodatok č. 1 k dohode č. 21/18/054/23 na podporu rozvoja miestnej a reionálnej zamestnanosti uzatvorený v rámci národného projektu "Podpora zamestnanosti" Aktivita č. 1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/20
Dodatok č. 1 k 21/18/054/23
10 668,72 € obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. August 2019
Dohoda č. 19/18/054/27 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o služábch zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
19/18/054/27
10 652,02 € Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 38, Solčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Február 2020
Dohoda č. 20/18/054/20 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
20/18/054/20
10 586,04 € SOFA TREND, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Január 2020
Dohoda č. 20/18/054/5 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení nie
20/18/054/5
10 538,64 € Základná škola s matreskou školou Veľké Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2018
Dohoda č. 18/18/50j/9 poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
18/18/50j/9
10 525,95 € obec Kamanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Jún 2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/18/054/16
10 519,44 € Obec Práznovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Jún 2016
Dohoda č. 34/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
34/2016/§54-CzKN/TO
10 512,96 € KARO Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Marec 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
20/18/060/47
10 429,26 € Môj Domov, Zraiadenie sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Jún 2021
Dohoda č. 21/18/59/2 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/18/059/2
10 135,32 € Vladimír Švajlen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Jún 2021
Dohoda č. 21/18/59/3 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/18/059/3
10 135,32 € Patrik Petrák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Október 2018
Dohoda č. 18/18/50J/35 poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
18/18/50J/35
10 105,02 € Obec Krtovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2019
Dohoda č. 19/18/50J/7 poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
19/18/50J/7
10 105,02 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Február 2018
Dohoda č. 18/18/50j/8 poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
18/18/50j/8/TO
10 080,00 € obec Nitrianska Blatnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a Zákona o službách zamestnanosti
5/§51a/2015/TO
10 056,00 € Decodom, spol.s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Apríl 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a Zákona o službách zamestnanosti
7/§51a/2015/TO
10 056,00 € Beeli, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany