Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/18/19B/3
206 067,40 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy k
20/18/054/47
187 785,72 € Občianske združenie APPONIANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Február 2022
Dohoda č. 22/18/054/13 o poskytnutí investičnej pomoci v rámci národného projektu "Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka - Opatrenie č. 4" podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení n
22/18/054/13
182 616,12 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. Máj 2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu"Zapojenie nezamestnaných do obnovy ku
18/18/054/032
165 624,39 € Občianske združenie APPONIANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
7. Jún 2018
Dodatok k dohode o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu"Zapojenie nezamestnaných do
dodatok č. 1 k 18/18/054/032
160 138,53 € Občianske združenie APPONIANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
10. Máj 2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy k
19/18/054/18
159 470,56 € Občianske združenie APPONIANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
11. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/18/19B/2
147 769,57 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
10. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/18/53G/3
142 364,30 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/18/19B/5
136 832,58 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
7. Jún 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/18/054/53
124 848,60 € VLM MIHALIK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. September 2022
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 22/18/53G/4 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k 22/18/53G/4
122 986,95 € upcycle, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/18/53G/4
121 009,63 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/1
118 036,20 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Máj 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy k
2017/TO/054/1
116 332,97 € Občianske združenie APPONIANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/3
96 534,36 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/18/060/45
94 181,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
9. December 2020
Dohoda č. 20/18/54X/30 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa §54 ods. 1 písm.
20/18/54X/30
92 778,21 € Môj Domov, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/51
85 580,48 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Február 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/18/059/2
83 800,32 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/53
78 443,33 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany