Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy k
20/18/054/47
187 785,72 € Občianske združenie APPONIANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Február 2022
Dohoda č. 22/18/054/13 o poskytnutí investičnej pomoci v rámci národného projektu "Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka - Opatrenie č. 4" podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení n
22/18/054/13
182 616,12 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. Máj 2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu"Zapojenie nezamestnaných do obnovy ku
18/18/054/032
165 624,39 € Občianske združenie APPONIANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
7. Jún 2018
Dodatok k dohode o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu"Zapojenie nezamestnaných do
dodatok č. 1 k 18/18/054/032
160 138,53 € Občianske združenie APPONIANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
10. Máj 2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy k
19/18/054/18
159 470,56 € Občianske združenie APPONIANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
10. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/18/53G/3
142 364,30 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. September 2022
Dodatok č. 1 k dohode číslo: 22/18/53G/4 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k 22/18/53G/4
122 986,95 € upcycle, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/18/53G/4
121 009,63 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/1
118 036,20 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Máj 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy k
2017/TO/054/1
116 332,97 € Občianske združenie APPONIANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/3
96 534,36 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
9. December 2020
Dohoda č. 20/18/54X/30 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa §54 ods. 1 písm.
20/18/54X/30
92 778,21 € Môj Domov, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/51
85 580,48 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Február 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/18/059/2
83 800,32 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/18/060/53
78 443,33 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
4. Máj 2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy
1/§54/2016/hrady/TO
78 242,07 € Občianske združenie APPONIANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
19/18/060/36
73 169,80 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
3. Máj 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/18/059/2 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č.1 k 23/18/059/2
72 161,32 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Február 2021
Dohoda č. 21/18/59/1 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/18/059/1
71 658,36 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
21/18/060/39
70 384,55 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany