Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. August 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 51/2015/TO
0,00 € Dana Sýkorová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. August 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 52/2015/TO
0,00 € Tibor Lakatoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. August 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 53/2015/TO
0,00 € Daniel Pargáč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. August 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 54/2015/TO - dodatok č.1
0,00 € Žaneta Stojková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. August 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 55/2015/TO
0,00 € Roman Paluš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. August 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. č.9/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
dodatok č.1 k dohode č.9/§52a/2015/TO
0,00 € Obec Horné Štitáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. August 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. č.17/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
dodatok č.1 k dohode č.17/§52a/2015/TO
0,00 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. August 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. č.18/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
dodatok č.1 k dohode č.18/§52a/2015/TO
0,00 € Rodinné centrum Pohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. August 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. 01/§56/2015 o poskytnutí príspevku na zriadenie chránejej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
Dodatok č. 1 k Dohode č.01/§56/2015/TO
0,00 € BEZPE s.r.o. Ing. Jiří Meloun Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. September 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 56/2015/TO
0,00 € Dubná Emília Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
4. September 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 57/2015/TO
0,00 € Michaela Streďanská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
4. September 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 58/2015/TO
0,00 € Gabriela Pavlovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
10. September 2015
Dodatok č. 1 k dohode č. 32/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa zákona o službách zamesntanosti
dodatok č. 1 k 32/§50j/NS/2015/TO
0,00 € obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
11. September 2015
Dodatok k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č.2 k č. 1/§50/PS/2015/TO
0,00 € KARO Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. September 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 59/2015/TO
0,00 € Janka Ficová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. September 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 60/2015/TO
0,00 € Ľubomíra Mošaťová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. September 2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2015/ÚPSVR Topoľčany
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. September 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
62/§51/2015/TO
0,00 € ASAP-translation.com, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. September 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
63/§51/2015/TO
0,00 € obec Solčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. September 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
64/§51/2015/TO
0,00 € ŠK COOPEX VTJ Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany