Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 47/2015/TO
0,00 € Ivan Lukáčik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Júl 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Júl 2015
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/§50j/NS/2015/TO
0,00 € Obec Veľké Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
31. Júl 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 48/2015/TO
0,00 € Ľudmila Sabaková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
4. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
49/§51/2015
0,00 € Ministerstvo vnútra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
10. August 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 49/2015/TO
0,00 € Margita Horehájová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
50/§51/2015
0,00 € Obec Rajčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
51/§51/2015
0,00 € JFcon, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
52/§51/2015
0,00 € Milan Sucháň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
53/§51/2015
0,00 € Ing. Zuzana Macková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
54/§51/2015
0,00 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
55/§51/2015
0,00 € OASIS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
56/§51/2015
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
57/§51/2015
0,00 € DUOMETAL PLUS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
58/§51/2015
0,00 € 58/§51/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
59/§51/2015
0,00 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
60/§51/2015
0,00 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. August 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
61/§51/2015
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. August 2015
Dodatok č. 1 k dohode č. 25/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
dodatok č. 1 k dohode č. 25/§50j/NS/2015/TO
0,00 € Môj Domov, ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. August 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 50/2015/TO
0,00 € Juraj Drábik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany