Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 41/2015/TO
0,00 € Kristýna Kvasnicová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Jún 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
38/§51/2015/TO
0,00 € "Môj domov", ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Jún 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
39/§51/2015/TO
0,00 € Ing. Róbert Kršiak ROKR s.f. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Jún 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
40/§51/2015/TO
0,00 € Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Jún 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
41/§51/2015/TO
0,00 € ÚPSVaR Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Jún 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
42/§51/2015/TO
0,00 € Smatana a spol., s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Jún 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 42/2015/TO
0,00 € Richard Hayden Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Jún 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 43/2015/TO
0,00 € Ladislav Bardoň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Jún 2015
Dodatok č. 1 k dohode č. 4/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti
dodatok č. 1 k dohode č. 4/2015/§54-VZ/TO
0,00 € obec Nitrianska Blatnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. Júl 2015
Dodatok k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č.1 k Dohode č. 1/§50/PS/2015/TO
0,00 € KARO Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. Júl 2015
Dodatok k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č.1 k Dohode č. 8/§50/PS/2015/TO
0,00 € KARO Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
6. Júl 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 44/2015/TO
0,00 € Nadežda Bandová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Júl 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 45/2015/TO
0,00 € František Daňo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Júl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
43/§51/2015/TO
0,00 € GF Group Co., s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Júl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
44/§51/2015/TO
0,00 € obec Veľké Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Júl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
45/§51/2015/TO
0,00 € PEMAT Slovakia. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Júl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
46/§51/2015/TO
0,00 € TOPEC, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Júl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
47/§51/2015/TO
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotnícva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Júl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
48/§51/2015/TO
0,00 € Sociálna poisťovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Júl 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 46/2015/TO
0,00 € Eva Čerňanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany