Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. č.11/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
dodatok č.1 k dohode č.11/§52a/2015/TO
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Máj 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. č.13/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
dodatok č.1 k dohode č.13/§52a/2015/TO
0,00 € Obec Preseľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Máj 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. č.14/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
dodatok č.1 k dohode č.14/§52a/2015/TO
0,00 € Zariadenie pre seniorov Komfort, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Máj 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. č.15/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
dodatok č.1 k dohode č.15/§52a/2015/TO
0,00 € "Môj Domov" ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Máj 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. č.16/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
dodatok č.1 k dohode č.16/§52a/2015/TO
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Máj 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 33/2015/TO
0,00 € Vladimír Gerši Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Máj 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
34/§51/2015/TO
0,00 € ENOMONT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Máj 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
35/§51/2015/TO
0,00 € Pe-a-ma, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Máj 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
36/§51/2015/TO
0,00 € Alena Gogová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Máj 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
37/§51/2015/TO
0,00 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Máj 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 34/2015/TO
0,00 € Mária Mäsiarová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Máj 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 35/2015/TO
0,00 € Katarína Hronská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí pomôcky mechanický invalidný vozík v počte 1
poskytnutie pomôcky 04/2015TO
0,00 € Hroššová Marta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
4. Jún 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 36/2015/TO
0,00 € Eva Boldišová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
4. Jún 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 37/2015/TO
0,00 € Mária Kopecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
4. Jún 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 38/2015/TO
0,00 € Šárka Karvayová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Jún 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 39/2015/TO
0,00 € Eva Števicová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
17. Jún 2015
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2015/ÚPSVR Topoľčany
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2015/ÚPSVR Topoľčany
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
17. Jún 2015
Dodatok k dohode o poskytnutí finančných príspevkov na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstv
Dodatok č.1 k dohode č.1/hrady-3/§54/2015
0,00 € Občianske združenie APPONIANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
17. Jún 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 40/2015/TO
0,00 € Jana Beháňová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany