Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
31/§51/2015/TO
0,00 € Z Indusries SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Apríl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
32/§51/2015/TO
0,00 € Sociálna poisťovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Apríl 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 30/2015/TO
0,00 € Ľubomír Cibula Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Apríl 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 31/2015/TO
0,00 € Patrik Petrák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Apríl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
33/§51/2015/TO
0,00 € Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
6. Máj 2015
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a Zákona o službách zamestnanosti
Dodatok č.1 k dohode č.1/§51a/2015
0,00 € Nemocnice s poliklinikami, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
6. Máj 2015
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a Zákona o službách zamestnanosti
Dodatok č.1 k dohode č.2/§51a/2015
0,00 € Mgr. Július Rosina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. Máj 2015
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/2015/§54-VZ o posyktnutí fonančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti
dodatok č. 1 k dohode č. 16/2015/§54-VZ/TO
0,00 € Obec Bojná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. Máj 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 32/2015/TO
0,00 € Klaudia Ťupeková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Máj 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
dodatok č. 1 k dohode č. 08/§51/2015
0,00 € Obec Nemčice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Máj 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
dodatok č. 1 k dohode č.09/§51/2015
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Máj 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
dodatok č. 1 k dohode č.10/§51/2015
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Máj 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
dodatok č. 1 k dohode č.11/§51/2015
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Máj 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
dodatok č. 1 k dohode č.12/§51/2015
0,00 € JUDr. Július Rosina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Máj 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
dodatok č. 1 k dohode č.14/§51/2015
0,00 € Iveta Piešťanská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Máj 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
dodatok č. 1 k dohode č.15/§51/2015
0,00 € POLSTERSTOP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Máj 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
dodatok č. 1 k dohode č.16/§51/2015
0,00 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Máj 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
dodatok č. 1 k dohode č.17/§51/2015
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Máj 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
dodatok č. 1 k dohode č.25/§51/2015
0,00 € Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Máj 2015
Dodatok č.1 k Dohode č.10/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
dodatok č.1 k dohode č.10/§52a/2015/TO
0,00 € Súkromná špeciálna materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany