Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2015
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 123/OSMal/2014
123/OSMal/2014
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
23/§51/2015/TO
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
24/§51/2015/TO
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
25/§51/2015/TO
0,00 € Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Marec 2015
Dodatok č.1 k Dohode č.12/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
12/§52a/2015/TO/dodatok
0,00 € Tribečské múzeum v Topoľčanoch Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
26/§51/2015/TO
0,00 € Mgr. Václav Vaculčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
27/§51/2015/TO
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
28/§51/2015/TO
0,00 € Ozeta neo, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. Apríl 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 22/2015/TO
0,00 € Pavol Stojka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. Apríl 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 23/2015/TO
0,00 € Daniela Turčeková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. Apríl 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 24/2015/TO
0,00 € Peter Ďurček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. Apríl 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 25/2015/TO
0,00 € Erika Lendelová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. Apríl 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 26/2015/TO
0,00 € Jana Gálová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. Apríl 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 27/2015/TO
0,00 € Michal Varga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. Apríl 2015
Zmluva o poskytnutí pomôcky mechanický invalidný vozík v počte 2
poskytnutie zmluvy č. 02/2015/TO
0,00 € „Penzión“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. Apríl 2015
Zmluva o poskytnutí pomôcky mechanický invalidný vozík v počte 2
poskytnutie zmluvy č. 03/2015/TO
0,00 € „Môj domov“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
8. Apríl 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 28/2015/TO
0,00 € Marián Kapusta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
8. Apríl 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 29/2015/TO
0,00 € Magdaléna Korcová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Apríl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
29/§51/2015/TO
0,00 € obec Veľké Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Apríl 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
30/§51/2015/TO
0,00 € obec Koniarovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany