Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Február 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a Zákona o službách zamestnanosti
1/§51a/2015/TO
0,00 € Nemocnice s poliklinikami, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Február 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a Zákona o službách zamestnanosti
2/§51a/2015/TO
0,00 € Mgr. Július Rosina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Február 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 11/2015/TO
0,00 € Helena Hunková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Február 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 12/2015/TO
0,00 € Pavol Novotný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Február 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 13/2015/TO
0,00 € Michaela Remeňová Zsemlye Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Február 2015
dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2/§59/2015/TO
0,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. Marec 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 14/2015/TO
0,00 € Monika Stieranková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
4. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
17/§51/2015TO
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
5. Marec 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 15/2015/TO
0,00 € Helena Piešová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
10. Marec 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 16/2015/TO
0,00 € Peter Belohorský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
10. Marec 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 17/2015/TO
0,00 € Richard Hayden Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
10. Marec 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 18/2015/TO
0,00 € Juraj Rybanský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Marec 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 19/2015/TO
0,00 € Jozef Matejovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Marec 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 20/2015/TO
0,00 € Katarína Gendiarová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. Marec 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 21/2015/TO
0,00 € Katarína Gendiarová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
18/§51/2015/TO
0,00 € FaxCOPY, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
19/§51/2015/TO
0,00 € Ing. Václav Vaculčík SKIN TRADING Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
20/§51/2015/TO
0,00 € INEX TRADE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
21/§51/2015/TO
0,00 € Ján Krátky REKRA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
22/§51/2015/TO
0,00 € Ing. Peter Lesay Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany