Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
138/§51/2014/TO
0,00 € Peter Jánoš REPOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Január 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
139/§51/2014/TO
0,00 € Obec Horné Štitáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Január 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
140/§51/2014/TO
0,00 € Stredná odborná škola drevárska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Január 2015
Zmluva o poskytnutí pomôcky (elektronická čítacia lupa prenosná „LOOKY+“)
poskytnutie pomôcky 01/2015 TO
0,00 € Kromerovou Miriam Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
6. Február 2015
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č.XXI podľa §54 Zákona o službách zamestnanosti
3/XXI/2014/§54/TO
0,00 € Aukčná a realitná spoločnosť, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
6. Február 2015
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č.XXI/B podľa §54 Zákona o službách zamestnanosti
11/XXI/B/2014/§54/TO
0,00 € Aukčná a realitná spoločnosť, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
7. Február 2015
Dodatok č. 1 k dohode č. 2/§50j/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
dodatok č. 1 k dohode č. 2/§50j/NS/2015/TO
0,00 € obec Veľké Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
9. Február 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 07/2015/TO
0,00 € Jozef Kmeťo Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
9. Február 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 08/2015/TO
0,00 € Pavol Smatana Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
9. Február 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 09/2015/TO
0,00 € Marcela Krajčíková Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
18. Február 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 10/2015/TO
0,00 € Lenka Ondrušová ÚPSVR Topoľčany
23. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
8/§51/2015/TO
0,00 € Obec Nemčice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
9/§51/2015/TO
0,00 € Regionálny úad verejného zdravotníctva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
10/§51/2015/TO
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
11/§51/2015/TO
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
12/§51/2015/TO
0,00 € JUDr. Július Rosina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
13/§51/2015/TO
0,00 € Dušan Beláň BESAI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
14/§51/2015/TO
0,00 € Iveta Piešťanská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
15/§51/2015/TO
0,00 € POLSTERTOP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Február 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
16/§51/2015/TO
0,00 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany