Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
90/§51/2015/TO
0,00 € FEMINA Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
91/§51/2015/TO
0,00 € Pavol Barborík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
92/§51/2015/TO
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
93/§51/2015/TO
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
94/§51/2015/TO
0,00 € Okresný súd Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
95/§51/2015/TO
0,00 € DUOMETAL PLUS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
30. Október 2015
Dodatok k dohode o poskytnutí finančných príspevkov na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstv
Dodatok č.2 k dohode č.1/hrady-3/§54/2015/TO
0,00 € Občianske združenie APPONIANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
96/§51/2015/TO
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
97/§51/2015/TO
0,00 € Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
3. November 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 63/2015/TO
0,00 € Ladislav Hanus Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
4. November 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 64/2015/TO
0,00 € Eugen Pretóry Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
5. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
98/§51/2015/TO
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
99/§51/2015/TO
0,00 € Pivnica Radošina, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
100/§51/2015/TO
0,00 € Šanca pre nechcených, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
101/§51/2015/TO
0,00 € Pankl Automotive Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
102/§51/2015/TO
0,00 € iFOCUS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
103/§51/2015/TO
0,00 € BOZPO AGENCY, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
104/§51/2015/TO
0,00 € Krošlák, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
105/§51/2015/TO
0,00 € Ivan Rešetka SYSTÉM ABC Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18. November 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
106/§51/2015/TO
0,00 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany