Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange B0955995
0,00 € Orange Slovensko a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. September 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange B0955996
0,00 € Orange Slovensko a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. September 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange B0955997
0,00 € Orange Slovensko a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. September 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange B0955998
0,00 € Orange Slovensko a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. September 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange B0955999
0,00 € Orange Slovensko a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. September 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange B0956000
0,00 € Orange Slovensko a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. September 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange B1000094
0,00 € Orange Slovensko a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. September 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
68/§51/2015/TO
0,00 € GREENPUNKT-TOP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. September 2015
dodatok č. 1 k dohode č. 8/XXXIV-2/2014/§54/TO/A1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámi národného projektu č. XXXIV-2 "Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK"
dodatok č.1 k dohode č. 8/XXXIV-2/2014/§54/TO/A1
0,00 € Decodom spol. s r. o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. September 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. č.25/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
dodatok č.1 k dohode č.25/§52a/2015/TO
0,00 € Spokojnosť,o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. September 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. č.26/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
dodatok č.1 k dohode č.26/§52a/2015/TO
0,00 € obec Nitrianska Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. September 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. č.27/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
dodatok č.1 k dohode č.27/§52a/2015/TO
0,00 € "Môj Domov" ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. September 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. č.28/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
dodatok č.1 k dohode č.28/§52a/2015/TO
0,00 € "HARMÓNIA" ZSS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. September 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. č.30/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
dodatok č.1 k dohode č.30/§52a/2015/TO
0,00 € obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. September 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
dodatok č.1 k dohode č.29/§51/2015/TO
0,00 € obec Veľké Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. September 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
dodatok č.1 k dohode č.32/§51/2015/TO
0,00 € Sociálna poisťovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
1. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
69/§51/2015/TO
0,00 € KOVO P+P, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
1. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
70/§51/2015/TO
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
6. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
71/§51/2015/TO
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
6. Október 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
72/§51/2015/TO
0,00 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany