Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. 48/§52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
48/§52a/2014/TO
0,00 € Obec Ludanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Január 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. 49/§52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
49/§52a/2014/TO
0,00 € "Môj Domov" ZSS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Január 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. 50/§52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
50/§52a/2014/TO
0,00 € " HARMÓNIA" ZSS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Január 2015
Dodatok č.1 k Dohode č.51/§52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
51/§52a/2014/TO
0,00 € SČK, Územný spolok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Január 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. 52/§52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
52/§52a/2014/TO
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Január 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
6/§51/2015/TO
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Január 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
7/§51/2015/TO
0,00 € TOP-DEALING, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Január 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
124/§51/2014/TO
0,00 € Obec Podhradie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Január 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
125/§51/2014/TO
0,00 € Obec Malé Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Január 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
126/§51/2014/TO
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Január 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
127/§51/2014/TO
0,00 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Január 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
128/§51/2014/TO
0,00 € Igor Pravda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Január 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
130/§51/2014/TO
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Január 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
131/§51/2014/TO
0,00 € Ing. Radovan Gális Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Január 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
132/§51/2014/TO
0,00 € Oldrich Cabaj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Január 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
133/§51/2014/TO
0,00 € Iveta Krátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Január 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
134/§51/2014/TO
0,00 € JUDr. Peter Kliment Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Január 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
135/§51/2014/TO
0,00 € FALC, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Január 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
136/§51/2014/TO
0,00 € Súkromná stredná odborná škola pedagogická Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Január 2015
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
137/§51/2014/TO
0,00 € MED DREAM PLUS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany