Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 01/2015/TO
0,00 € MULTISOUND JAPAN s.r.o. Ústredie PSVR, UPSVR Topoľčany
27. Január 2015
Uznanie dlhu
02/2015/TO
0,00 € Helena Machovičová Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
27. Január 2015
Uznanie dlhu
03/2015/TO
0,00 € Mária Valenteje Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
27. Január 2015
Uznanie dlhu
04/2015/TO
0,00 € Irena Bartová Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
27. Január 2015
Uznanie dlhu
05/2015/TO
0,00 € Denisa Stankovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Január 2015
Poistná zmluva
6582989820
0,00 € Kooperatíva poisťovňa a.s. Ústredie PSVR, ÚPSVR Topoľčany
27. Január 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
1/§51/2015/TO
0,00 € Monika Matejovičová MONIKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Január 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
2/§51/2015/TO
0,00 € VGD-AVOS AUDIT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Január 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
3/§51/2015/TO
0,00 € POLSTERTOP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Január 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
4/§51/2015/TO
0,00 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Január 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
5/§51/2015/TO
0,00 € Obchodná akadémia Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Január 2015
Dodatok č. 2 k dohode č. 42/§50j/NS/2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o služábch zamestnanosti
42/§50j/NS/2014/TO
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Január 2015
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu 6/2015/TO
0,00 € Darina Mihalíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Január 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. 41/§52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
41/§52a/2014/TO
0,00 € "V Kaštieli" ZSS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Január 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. 42/§52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
42/§52a/2014/TO
0,00 € ZŠ s MŠ Ludanice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Január 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. 43/§52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
43/§52a/2014/TO
0,00 € ZŠ s MŠ Jacovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Január 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. 44/§52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
44/§52a/2014/TO
0,00 € ZŠ s MŠ Čeľadince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Január 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. 45/§52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
45/§52a/2014/TO
0,00 € Spojená škola internátna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Január 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. 46/§52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
46/§52a/2014/TO
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. Január 2015
Dodatok č.1 k Dohode č. 47/§52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe § 52a
47/§52a/2015/TO
0,00 € Obec Krtovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany