Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/03/19B/16
18 836,15 € JASPIRE s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
3. Apríl 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/03/059/26
10 623,60 € Alena Noruláková - Alis Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
2. Apríl 2024
Dohoda, Projekt Zapracovanie UoZ
24/03/054/1
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
27. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/03/19B/14
4 238,10 € Festíkovo DL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
27. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/03/19B/12
49 821,64 € Festíkovo DL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/03/060/54
14 127,12 € MARKETiN CEE s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
26. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/03/19B/6
43 323,14 € Medovníkový domček, s. r. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
26. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/03/059/5
10 623,60 € Adler print s. r. o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
26. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/03/19B/13
50 998,82 € Občianske združenie Životný reštart, registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/03/060/19
4 709,04 € Mesto Pezinok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
25. Marec 2024
Dodatok ŠR
24/03/060/32-1
0,00 € wonala s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
25. Marec 2024
Dodatok ŠR
24/03/059/20-1
0,00 € wonala s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
25. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/03/19B/5
21 425,99 € Obecné služby Boldog, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/03/060/57
9 418,08 € LUMAX, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
25. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/03/19B/7
65 314,33 € EVENIT, s.r.o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/03/060/56
3 830,00 € Základná škola s materskou školou, Vištuk 44 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
22. Marec 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/03/010/3
0,00 € Obec Hamuliakovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
22. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/03/059/42
9 719,40 € PaedDr. Eva Urbaneková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/03/060/34
4 709,04 € PaedDr. Eva Urbaneková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
22. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/03/19B/8
157 611,27 € LUDIB, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok