Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/09/19B/1-1
0,00 € Výskum a inovácie s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
28. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/09/19B/2
20 539,26 € Výskum a inovácie s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
22. November 2023
Zmluva č. 1/2023/KN o krátkodobom nájme nebytových priestorov
1/2023/KN
0,00 € OZ-Kresťansko športový klub HELLER Partizánske Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
22. November 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/09/060/76
1 604,63 € Jana Kamencayová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
31. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/09/010/24
0,00 € Obec Cimenná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
24. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/09/054/197
85,55 € Obec Malé Uherce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
24. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/09/054/196
85,55 € Obec Veľké Kršteňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
24. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/09/054/198
171,10 € Obec Chynorany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
24. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/09/054/199
85,55 € Obec Malá Hradná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
23. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/09/010/31
0,00 € Obec Dubnička Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
18. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/09/010/66
0,00 € Obec Malé Hoste Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
18. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/09/010/79
0,00 € Obec Podlužany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
18. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/09/010/26
0,00 € Obec Pažiť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
16. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/09/010/46
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
16. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/09/010/42
0,00 € Obec Malé Kršteňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
11. Október 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/09/059/3
3 217,80 € HARMONI, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
10. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/09/010/75
0,00 € Obec Nedašovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
10. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/09/010/54
0,00 € Obec Ľutov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
10. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/09/010/73
0,00 € Obec Žitná - Radiša Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
10. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/09/010/64
0,00 € Obec Rybany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske