Centrálny register zmlúv

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
D O H O D A Číslo: 24/34/054/1016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec / rozpočtovú organizáciu zriadenú obcou / príspevkovú organizáciu zriadenú obcou a o poskytnutí príspevku na aktivačnú
D O H O D A Číslo: 24/34/054/1016
471,00 € Obec Ladomirová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
18. Júl 2024
D O H O D A Číslo: 24/34/054/1015 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec / rozpočtovú organizáciu zriadenú obcou / príspevkovú organizáciu zriadenú obcou a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činno
24/34/054/1015
94,20 € Obec Mičakovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
18. Júl 2024
D O H O D A Číslo: 24/34/054/1010 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec / rozpočtovú organizáciu zriadenú obcou / príspevkovú organizáciu zriadenú obcou a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činno
D O H O D A Číslo: 24/34/054/1010
376,80 € Mesto Svidník Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
18. Júl 2024
D O H O D A Číslo: 24/34/054/1009 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec / rozpočtovú organizáciu zriadenú obcou / príspevkovú organizáciu zriadenú obcou a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činno
24/34/054/1009
94,20 € Obec Nižný Komárnik Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
18. Júl 2024
D O H O D A Číslo: 24/34/054/1006 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec / rozpočtovú organizáciu zriadenú obcou / príspevkovú organizáciu zriadenú obcou a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činno
Číslo: 24/34/054/1006
94,20 € Obec Vyšný Mirošov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
18. Júl 2024
DOHODA číslo: 24/34/054/1004 o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu „Finančné stimuly pre zamestnanosť“ Aktivita 3 „Poskytovanie finančných príspevkov na vykonávanie absolventskej praxe (Prax pre
24/34/054/1004
0,00 € Obec Vyšný Mirošov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
18. Júl 2024
D O H O D A Číslo: 24/34/054/1013 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec / rozpočtovú organizáciu zriadenú obcou / príspevkovú organizáciu zriadenú obcou a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činno
24/34/054/1013
94,20 € Obec Vagrinec Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
18. Júl 2024
D O H O D A Číslo: 24/34/054/1014 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec / rozpočtovú organizáciu zriadenú obcou / príspevkovú organizáciu zriadenú obcou a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činno
24/34/054/1014
188,40 € Obec Matovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
18. Júl 2024
D O H O D A Číslo: 24/34/054/1012 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec / rozpočtovú organizáciu zriadenú obcou / príspevkovú organizáciu zriadenú obcou a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činno
Číslo: 24/34/054/1012
94,20 € Materská škola, Ul. Gen. Svobodu 744/33, Svidník Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
12. Júl 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/34/054/1003
40 381,65 € GOTANA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
11. Júl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/34/54X/23
7 354,80 € ALSES Medical, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
11. Júl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/34/19B/25
13 185,34 € JAS Bardejov, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
11. Júl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/34/19B/24
60 275,84 € JAS Bardejov, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
9. Júl 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/34/054/999
6 980,00 € Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
8. Júl 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/34/054/1002
9 311,00 € Centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
3. Júl 2024
Dodatok ŠR
24/34/054/73-1
0,00 € Obec Krajná Bystrá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
28. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/34/54X/30
5 883,84 € LESOVIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
28. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/34/54X/31
6 369,12 € TOPA SPORT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
28. Jún 2024
Dodatok ŠR
24/34/54X/15-1
0,00 € TP partners s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
28. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/34/54X/35
7 869,54 € PAMO - BJ s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov