Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3746/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3751/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3750/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakultná nemocnica Trnava
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3749/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3752/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3753/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3742/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Detská fakultná nemocnica Košice
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3754/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica Martin
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3755/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3756/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3757/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3758/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Národná transfúzna služba SR
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3759/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3760/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakultná nemocnica Trenčín
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3761/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o.
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3762/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3763/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky GEMERCLINIC n.o.
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3764/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocničná a.s.
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4294/2023
0,00 € SARSTEDT spol. s r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o.
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4296/2023
0,00 € Eurolab Lambda a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o.