Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2020895
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Základná škola Komenského č. 21, Nesvady
2. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2020907
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. MK production s.r.o.
24. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2020930
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Gymnázium, Golianova 68, Nitra
25. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2020933
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Baby flag s.r.o.
13. August 2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2020949
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Záhorské osvetové stredisko v Senici
19. August 2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2020951
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Základná škola s materskou školou Horná Streda
27. August 2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO202036
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Slovenský atletický zväz
1. September 2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2020956
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Quantity Capital s. r. o.
8. September 2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2020960
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o.
25. September 2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2020880
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
1. Október 2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2020964
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Rimavská Sobota
7. Október 2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2020992
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Adamas Alliance, s.r.o.
12. Október 2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2020997
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
13. Október 2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2020998
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3765/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Hospitale, s.r.o.
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3743/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3744/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3748/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica Bratislava
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3747/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Národný ústav detských chorôb
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3745/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN